Grønn teknologiutvikling innen vinylgulv

Grønn teknologiutvikling innen vinylgulv

Det har skjedd betydelige endringer innen produktutvikling og produksjonsmetode når det gjelder vinylgulv. En av årsakene til det er en stadig større oppmerksomhet om grønne bygg og byggematerialer.

  • breeam
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Det har ført til at vinylgulv produsert i dag er et godt miljøvalg som ikke kan sammenlignes med gårsdagens produkt. En av Europas største produsenter av vinylgulv tror utviklingen bare vil fortsette.

- Vinylbransjen har, som de fleste andre bransjer, gjennomgått store endringer på grunn av stadig større oppmerksomhet omkring miljøutfordringene. Det har ført til at produsenter har gått radikalt nye veier for å utvikle mer bærekraftige produkter og produkter som gir oss en giftfri hverdag, uttaler Tore Pedersen, daglig leder i Gerflor.

Resirkulerte vinylgulv uten skadelige stoffer

Eldre vinylgulv har vært omdiskutert fordi det ble brukt typer ftalater i produksjonen som i dag ikke lenger er anbefalt. Disse ftalatene er imidlertid nå faset helt ut og dagens vinylgulv leveres helt uten noen skadelige tilsetningsstoffer. Gulvene inneholder også resirkulert materiale og er 100% gjenvinnbare.

- Vinylbelegg som tilfredsstiller kravene i BREEAM-NOR er et trygt valg for de fleste formål. BREEAM-NOR godkjenningen beviser blant annet at emisjonsnivået i våre belegg er langt under målbare verdier, fortsetter Pedersen.

Tror på økt etterspørsel av grønne produkter

Pedersen tror på økt utbredelse av grønne løsninger også i fremtiden

- Vi har store forventninger til offentlige byggeiere fremover når det gjelder miljøkrav til sine gulvbelegg, sier Pedersen.

Bakgrunnen er den nye anskaffelsesforskriften som har trådt i kraft. Den sier at miljø som anskaffelseskriterium skal vektlegges høyere enn i dag. Formålet er at det offentlige skal gjøre sitt for å bidra til mindre miljøbelastning og samtidig fremme klimavennlige løsninger. Og når miljø brukes som tildelingskriterium i et offentlig anbud, bør det som hovedregel vektes minimum 30 prosent, ifølge forskriften.

- For å få full effekt av forskriften må produktenes miljøegenskaper sees i en helhet og gjennom hele sitt livsløp. Bruksegenskaper og vedlikehold må også tas med i vurderingen. Da vil de mest miljøriktige produktene vinne, avslutter Pedersen.

BELYSNING/20. februar 2019

Giganthall fikk pris for lysbruk

– Dette er et stort prosjekt, det er ingen tvil om det. 4 spor inne i fjellet, der de to midtre sporene er dimensjonert for passering av tog i 250 kilometer i timen sier sitt om hvilke tekniske utfordringer vi har møtt. Kanskje nettopp derfor er det hyggelig å få en utmerkelse for lysdesignet. Les hele saken

REHABILITERING/20. februar 2019

Slik skal Nationaltheatret bli flott igjen

En moderne hovedscene, omfattende restaurering, store tekniske utbedringer og arealer under bakken vil gi publikum og ansatte en helt ny opplevelse i Nationaltheatret. Nå søker Statsbygg etter en prosjekteringsgruppe som skal anbefale konkrete løsninger for oppussingen. Les hele saken

BIM/19. februar 2019

Bedre byggeprosesser med nye internasjonale standarder for BIM

Internasjonalt er bygge- og anleggsnæringen i sterk vekst, og med det følger behovet for effektive, globale verktøy som bygningsinformasjonsmodellering (BIM). De nye internasjonale standardene gir mer effektivt samarbeid, mener den norske lederen for arbeidsgruppen som har utviklet de nye standardene, Jøns Sjøgren fra Boligprodusentene. Les hele saken

Til toppen