Gründerbedriften som erobrer verden
(Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén)

Gründerbedriften som erobrer verden

I 2006 ble gründerbedriften OrganoClick grunnlagt på ideen om å lage giftfrie produkter for byggenæringen. I dag er studentbedriften børsnotert, og del av en FN-gruppe som sammen med Amazon, Johnson & Johnson og Barclays bank skal redde miljøet.

  • Miljø
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Forretningsideen til OrganoClick er å erstatte oljebaserte og skadelige kjemiske forbindelser med nye naturlige forbindelser. Selskapets kjernekompetanse er spesialiserte kunnskaper innen organisk kjemi, som de benytter til å utvikle og selge såkalte funksjonelle komponenter. Komponentene benyttes i ulike nye og velkjente materialer, slik som tre, tekstiler og ikke-vevde produkter som servietter og papirvarer. De skaper nye anvendelser og sammensetninger med miljøvennlig fiberkjemi. Produktene inngår i byggenæringen, emballasjebransjen, tekstilindustrien, møbelbransjen, helsevesenet og bilindustrien.

Ved hjelp av biomimetikk erstatter de oljebaserte og skadelige kjemiske forbindelser med nye naturlige forbindelser, slik at eksempelvis trevirke blir vannavstøtende, flamme- og råtehemmende. I organisk kjemi – eller biokjemi – er organokatalyse en måte å øke den kjemiske reaksjonshastigheten på, ved hjelp av en såkalt "organokatalysator". Denne katalysatoren består av karbon, hydrogen, og andre ikke-metalliske elementer som finnes i organiske forbindelser.

Basert på den samme, grunnleggende forståelsen av biokjemi, utvikler også selskapet nye materialer med helt nye egenskaper og strukturer, slik som nye operasjonsdrakter på sykehusene, regntøy, nye komposittmaterialer til interiør, møbler og biler.

  Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Mest kjent i Norge er deres impregnerte fasade- og terrassekledninger, som dekker mer enn 100 svenske skoler. Disse produktene er utviklet og solgt gjennom datterselskapet OrganoWood, som er representert i Norge (presentert i FB 4/17). Basert på oppdagelsene til OrganoClick har byggenæringen fått produkter som gjør det vanskelig for råtesopp og vann å trenge seg inn i trevirke, og det uten bruk av giftige kjemikalier. I dag opplever selskapet en stadig økende etterspørsel, og produktene distribueres til Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland og Storbritannia. 

Forsøplet natur

– Mitt mål har hele tiden vært å bruke mine kjemikunnskaper til å skape en mer giftfri verden. Jeg var rett og slett lei av å se all plasten og søplet i naturen, som ikke er nedbrytbart, sier administrerende direktør Mårten Hellberg som er en av gründerne av OrganoClick.

Jeg treffer Hellberg i hovedkontoret i bydelen Täby, på et velorganisert industriområde like utenfor Stockholm. Det sterke miljøengasjementet kommer fra elvepadlingen. Hellberg var beste elvepadler på det svenske olympialaget, og har bruk massevis av treningsøkter i nærkontakt med naturen. Ved selvsyn observerte han til stadighet natur som var svært forsøplet med stoffer som ikke hører hjemme i det naturlige miljøet, spesielt i vann og elv der han ferdes mye.

– Det jeg så var at naturen var oversvømt med kjemikalier og plast som forskere og industri har skapt i snart hundre år. Dette har gjort livene våre lettere, men det har også skapt nye problemer. Spesielt at kjemikalier og plast akkumuleres i naturen, blir værende der og kommer tilbake til menneskene via fisken i havet, forteller han.

Mårten Hellberg Foto: Anders G. Warne

Disse bekymringene opptok Hellberg også under sivilingeniørstudiene i bioteknologi. Han kom raskt i kontakt med likesinnede studenter og forskere ved Stockholms universitet og Sveriges landbruksuniversitetet. Alle samlet seg omkring samme motivasjon; motstanden mot menneskeskapte kjemiske forbindelser som fluorkarbonater, isocyanater og polyuretan. Stoffer benyttes av kjemisk industri for å oppnå bedre materialegenskaper, men som er svært skadelig for mennesker, dyr og natur. De ville skape en endring. 

De lykkes

De to professorene Jonas Hafrén og Armando Cordova besatte til sammen stor kunnskap. De ble venner, og på universitetet lærte de å koble sammen kjemiske forbindelser. De eksperimentere på laboratoriene ved universitetet, og fant noe spennende.

De to forskerne utviklet en metode for å binde organiske molekyler til cellulosefiber. Avhengig av hvilke molekyl som ble benyttet kunne ulike egenskaper oppnås. Det første produktet blev en tyntflytende væske med silisiumsilikat som kunne påføres trevirke slik at det hemmet råtneprosessene, og som de mente kunne erstatte de farlige komponentene i trykkimpregnert trevirke. Et annet organisk stoffet kunne benyttes til å lage vannavstøtende tre og tekstiler.

Den første oppfinnelsen som ble basert på metoden, var en silisiumsilikavæske som når den trenger inn i trevirke eller tekstiler binder fibrene via en reaksjon som kalles organokatalyse. I organisk kjemi er organokatalyse en måte å øke den kjemiske reaksjonshastigheten på, ved hjelp av en organokatalysator. Denne består av karbon, hydrogen, og andre ikke-metalliske elementer som finnes i naturlige, organiske forbindelser og som kan brytes ned av naturen selv. Forskerne satt på et halvferdig produkt som de selv mente kunne brukes til noe stort. Men de trengte penger for å komme videre. 

Med landsmannen Hellberg i spissen, gikk gründertroikaen løs på de industriområdene de mente kunne være med på å implementere produktene. Treindustrien var blant de første de kontaktet. Jonas Hafrén kunne fiber, Armando Cordova kunne katalysatorteknologi (begge professorer i dag) og Hellberg hadde kunnskaper om kjemi. Han lykkes med innsalget og fikk med seg investorer. Tre- og papirindustrien skjønte umiddelbart potensialet, og i 2006 var OrganoClick etablert.

Jeg padlet mye og var glad i naturen. Det jeg så var at naturen var oversvømt med kjemikalier og plast som forskere og industri har skapt i snart hundre år. 

- Mårten Hellberg

I dag leder den tidligere toppidresutøveren flere av sine studievenner og et toppkvalifisert team av kolleger og samarbeidspartnere i bioteknologiselskapet. Det gikk raskt fra å låne en krok i laboratoriet på universitet, til at selskapet flyttet inn i egne lokaler. I løpet av to år ble de en av Sveriges ”hotteste” nyskapingsselskaper innen såkalt biomimetikk. Biomimetikk handler om hvordan forskjellige naturlige organiske og kjemiske prosesser man finner i naturen, kan utnyttes til nye formål og produkter, uten å bruke ikke-nedbrytbare stoffer som hjelpemidler. 

I dag har selskapet en omsetning på 75 millioner og er notert på Nasdaq First North. De har vunnet priser, er i ferd med å utvide seg globalt, og har nye kunder som står i kø for å benytte seg av kunnskapen til Hellberg og hans kolleger. 

Skal hjelpe FN

I 2017 ble OrganoClick oppringt av FN-programmet Unreasonable goals. De var valgt ut blant 16 globale innovasjonsbedrifter som, sammen med verdensorganisasjonen, amerikanske myndigheter og flere multinasjonale selskaper, skal være en aktiv pådriver til at FNs 17 bærekraftsmål kan bli oppfylt. OrganoClick er i dag del av Unreasonable Goals, som skal bidra til å sikre bærekraftig forbruk og produksjonsmønstre. Det skal de holde på med fram til 2030. Partnerskapet deres er FN, US Department of State og mentorer fra organisasjoner som Tesla, Google X, Facebook, Johnsson & Johnsson og andre multinasjonale selskaper. Totalt teller FN-nettverket 123 bedrifter som opererer i 199 land.

OrganoClick ble valgt på grunn av miljøambisjonene, og fordi at de har lykkes med egne tekniske innovasjoner. De har samme globale mål som FN, som mener det svenske selskapet kan være med på å bidra til å akselerere FNs 17 bærekraftsmål.

Juhanes Aydin Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

– Å bli valgt ut til å være én av disse 16 selskapene er en utrolig ære, forteller en stolt Hellberg, som fortsetter:

– Vår motivasjon har hele tiden vært å bli det ledende selskapet innen utviklingen av bærekraftig kjemi og materialer, innenfor våre segmenter. Vi ble utvalgt blant annet fordi vi arbeider gjennom hele verdikjeden fra idé til produkt, samt at vi industrialiserer og selv produserer produktene , og tar det til markedet.

Hellberg forteller at samarbeidet med FN og de andre globale bedriftene gir selskapet hans en unik mulighet til å nå deres globale forretningsmål og komme raskere inn i nye markeder, verden over.

– OrganoClick er tydelige på at vi skal være i ledelsen med våre produkter når verden bytter fra dagens fossilbaserte materialer til bio-baserte alternativer, som vi produserer, sier han.

Impregneringsprodukter for tekstiler

OrganoClick har lenge produsert biologisk nedbrytbare industrielle impregneringsprodukter for tekstiler. I år har selskapet lansert impregnering som forbrukerne selv kan anvende for å gjøre egne plagg og stoffer vannavstøtende. Produktene skal selges som spray, og vaskeprodukt som benyttes i vaskemaskin. Produktet er nedbrytbart i naturen og helt fri fra perfluorerte forbindelser, sykliske siloksaner og isocyanater som ofte brukes i tekstilimpregneringer, og som antas å være kreftfremkallende og hormonforstyrrende, og bioakkumulerende i naturen.

Dette produktet er vi veldig stolte over. Etter flere års forskning og utvikling lanserer vi en miljøvennlig og sikker tekstilimpregnering for forbrukerne, med høy funksjonalitet, forteller Hellberg. Produktet vil være i handelen i april i år i et 30-talls butikker til Fenix ​​Outdoor-gruppen som eier Naturkompaniet, Fjällräven og Tierra.

– Jeg arbeider for å bli kvitt stoffer som fluorkarbonater. Det er min hovedmotivasjon og virkelige drivkraft i arbeidet jeg gjør i selskapet, forteller forskningsleder og innovasjonsdirektør, Juhanes Aydin. Aydin er oppfinner, innehar flere patenter og er medforfatter i mer enn 10 vitenskapelige artikler. Han har blant annet erfaring fra Statoil. Aydin leder et forskningsteam som hele tiden leter etter nye måter å erstatte tradisjonelle kjemikalier med naturvennlige produkter. 

Aydin forteller at da han ble kontaktet av OrganoClick , hadde de utviklet en hydrofobisk, vannavstøtende, suppe uten emulsjon, som egentlig ikke kunne brukes til noe, i alle fall ikke på tekstiler som de ville. Selskapet stod overfor en stor utfordring. De måtte finne en måte å lage en emulsjon på, som kunne bære stoffet slik at det kunne overføres på tekstiler og bli der.

Løsningen kom til ved en tilfeldighet, ved å benytte vaskemiddelet som Aydin fant i kjøkkenbenken. Med ideene herfra fikk han til å lage emulsjonen, slik at det hydrofobiske stoffet kunne påføres tekstilene. Det fungerte som en hinne, men en ny hindring oppstod. Stoffet ble hydrofilt, det sugde vann inn i tekstilene, og forsøket var mislykket. Etter tusenvis av forsøk, og at han ved en tilfeldighet vasket tekstilene som hadde påført stoffet, virket det. Etter at vesken ble påsmurt og klærne vasket, ble tekstilene hydrofobe, vannresistente. Produktet OrganoTex så dagens lys. Nå kan forbrukerne kjøpe produktet i sportsbutikkene i Sverige og lage regntøy av egne klær, som er miljøvennlige.

Jeg arbeider for å bli kvitt stoffer som fluorkarbonater. Det er min hovedmotivasjon og virkelige drivkraft i arbeidet jeg gjør i selskapet.

- Juhanes Aydin

Løsningen kom til ved en tilfeldighet, ved å benytte vaskemiddelet som Aydin fant i kjøkkenbenken. Han klarte å lage emulsjonen, slik at det hydrofobiske stoffet kunne påføres tekstilene. Det fungerte som en hinne, men en ny hindring oppstod. Stoffet ble hydrofilt, det sugde vann inn i tekstilene, og forsøket var mislykket. Etter tusenvis av forsøk, oppdaget han ved en tilfeldighet at det påførte stoffet virket etter at tekstilene ble vasket. Tekstilene ble hydrofobe – vannresistente. Produktet OrganoTex så dagens lys. Nå kan forbrukerne kjøpe produktet i sportsbutikkene i Sverige og lage regntøy av egne klær, som er miljøvennlige.

Den siste store utfordringen til selskapet, kom fra Nordens ledende produsent av begravelseskister. Problemer var at de tradisjonelle kistene av sponplater skaper giftige utslipp under kremeringen, som skyldes bindemidlene i platene.

Svaret til OrganoClick, ble å skape et nytt komposittmaterialet, sammensatt av cellulosefiber med 100 prosent biobasert nedbrytbare komponenter. Det er fritt for syntetisk, ikke-nedbrytbart lim som finnes i sponplater. Den nye kisten har 50 prosent av vekten til tradisjonelle kister. 

– Vi utviklet et materiale for kister som ser ut som de tradisjonelle, sparer ansatte for tunge løft og kan brennes uten at naturen påvirkes av gifte utslipp, sier Hellberg.

– Neste utfordring var å støpe kistene. Det fantes ingen som kunne gjøre det i den størrelsen vi måtte ha. Heller ikke var det maskiner som kunne lage så store former. Løsningen vår ble å utvikle en fabrikk som kunne masseprodusere de nye kistene. Vi har, sammen med vår kunde som er Nordens ledende kisteprodusent, bygget opp en ny avdeling og produksjonslinje for dette markedet, som i disse dager er klart for lansering, sier Hellberg. Han forteller at de har stor tro på dette produktet siden det har overføringsverdi til andre sektorer. Det samme materialet kan benyttes i møbelindustrien, medisinsk industri, bilindustri og byggenæringen.

GJENVINNING/22. mars 2019

Fortsatt mange barrierer i veien for en sirkulær byggsektor

Byggebransjen står for betydelige utslipp og gjenbruksgraden i næringen er lav. Men hvorfor er det slik, og hvilke barrierer er de største? Norsk senter for sirkulær økonomi (NSSØ) og COWI tok debatten da de inviterte til sirkeltreff om materialgjenvinning i et sirkulært perspektiv. Les hele saken

Til toppen