Grunnlaget for nytt stormeieri er lagt

Grunnlaget for nytt stormeieri er lagt

Sweco har levert grunnlag for leverandørforespørsler for TINEs nye meieri på Flesland i Bergen. Det nye anlegget, som vil være både produksjons- og distribusjonsanlegg, skal bygges på Espehaugen ved Bergen lufthavn, Flesland.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Swecos oppdrag er å utarbeide et forprosjekt med grunnlag for entrepriser for prosessutstyr, lagersystem, bygg og utomhus. Sweco dekker alle fag, hvor de mest sentrale er prosess, logistikk og arkitektur. Kontrakten har en verdi på i underkant av 20 millioner kroner. I tillegg inkluderer avtalen oppfølging etter behov i byggetiden.

– Vi har utarbeidet et anbudsgrunnlag, med funksjonsbeskrivelser og tegninger, for både prosessutstyr, lagersystem, bygg og utomhus, forklarer Rune Hovda, regionleder for Industri. Sweco har hatt ansvar for prosess og logistikk, i tillegg til arkitektur, landskapsarkitektur, samt alle byggtekniske fag i prosjektet.

Blir miljømeieri

Det nye meieriet vil bli teknologisk ledende, med optimale produksjonsprosesser og logistikkløsninger. I tillegg vektlegges fremtidsrettede løsninger som sikrer et godt arbeidsmiljø, miljøvennlig produksjon og energieffektivitet. Med en daglig kapasitet til å behandle ca. 300 000 liter melk og å tappe ca. 230 000 kartonger, vil meieriet forsyne hele Bergensregionen. Anleggets størrelse vil være ca. 20 000 m2, og tomten utgjør 73 dekar.

I neste fase, som vil vare frem til sommeren, skal meieriet ut på anbud til entreprenører og utstyrsleverandører. I denne prosessen vil Sweco bistå TINE med tekniske avklaringer.

REHABILITERING/16. august 2018

Den verdensberømte arkitekt: – Vi er nødt til å rehabilitere bygninger

Den verdensberømte arkitekten, Julien De Smedt, eier av JDS Architects blir en av de store foredragsholderne under lanseringen av Building Green i Oslo. Han oppfordrer til å rehabilitere allerede eksisterende bygninger og mener at det er denne veien vi må gå for å sikre en bærekraftig arkitektur- og byggebransje i fremtiden. Les hele saken

Til toppen