Grunnstein legges ned på Powerhouse Brattøra

Grunnstein legges ned på Powerhouse Brattøra

Grunnstein legges ned på Powerhouse Brattøra - det første energipositive kontor-nybygget i Norge.

  • ENOK
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

På Brattørkaia i Trondheim har Powerhouse-samarbeidet tatt initiativ til å få på plass det første energipositive kontor-nybygget i Norge. Sammen er det lagt grunnlaget for en slik satsning, og jobbet med prosjektet på Brattøra for å løse tekniske og andre utfordringer. Det er altså de fremste kompetansemiljøene, med den dypeste tekniske innsikten som finnes i Norge, som har gått sammen for å kunne levere et unikt bygg som produserer mer energi enn det bruker.

Et pionerprosjekt

Powerhouse Brattørkaia er et pionerprosjekt på flere måter. Bygg står i dag for 40 prosent av verdens energiforbruk og potensialet for energisparing er enormt, både i Norge og globalt. Powerhouse Brattørkaia vil produsere mer ren, miljøvennlig energi enn det det forbruker.

[img id="1"]

Bygget blir på ca. 13 000 kvadratmeter og vil romme ca. 500 arbeidsplasser. Byggets arkitektur blir bestemt av behovet for å ta i bruk sol som energikilde. Et sydvendt skråtak gir optimale forhold for solcellebasert energiproduksjon, noe som er avgjørende for å få bygget til å gå i pluss energimessig.

Overskuddsenergien i byggets driftsfase vil i løpet byggets levetid dekke inn energien som er gått med til produksjon av byggevarer, transport, oppføring, drift og avhending av bygget. Totalt kommer bygget ut med et overskudd hvert år på 5 kWh pr kvadratmeter. Det gjør det til et plusshus, og et pionerprosjekt i verdensklasse.

GJENVINNING/22. mars 2019

Fortsatt mange barrierer i veien for en sirkulær byggsektor

Byggebransjen står for betydelige utslipp og gjenbruksgraden i næringen er lav. Men hvorfor er det slik, og hvilke barrierer er de største? Norsk senter for sirkulær økonomi (NSSØ) og COWI tok debatten da de inviterte til sirkeltreff om materialgjenvinning i et sirkulært perspektiv. Les hele saken

Til toppen