Grunnstein legges ned på Powerhouse Brattøra

Grunnstein legges ned på Powerhouse Brattøra

Grunnstein legges ned på Powerhouse Brattøra - det første energipositive kontor-nybygget i Norge.

  • ENOK
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

På Brattørkaia i Trondheim har Powerhouse-samarbeidet tatt initiativ til å få på plass det første energipositive kontor-nybygget i Norge. Sammen er det lagt grunnlaget for en slik satsning, og jobbet med prosjektet på Brattøra for å løse tekniske og andre utfordringer. Det er altså de fremste kompetansemiljøene, med den dypeste tekniske innsikten som finnes i Norge, som har gått sammen for å kunne levere et unikt bygg som produserer mer energi enn det bruker.

Et pionerprosjekt

Powerhouse Brattørkaia er et pionerprosjekt på flere måter. Bygg står i dag for 40 prosent av verdens energiforbruk og potensialet for energisparing er enormt, både i Norge og globalt. Powerhouse Brattørkaia vil produsere mer ren, miljøvennlig energi enn det det forbruker.

[img id="1"]

Bygget blir på ca. 13 000 kvadratmeter og vil romme ca. 500 arbeidsplasser. Byggets arkitektur blir bestemt av behovet for å ta i bruk sol som energikilde. Et sydvendt skråtak gir optimale forhold for solcellebasert energiproduksjon, noe som er avgjørende for å få bygget til å gå i pluss energimessig.

Overskuddsenergien i byggets driftsfase vil i løpet byggets levetid dekke inn energien som er gått med til produksjon av byggevarer, transport, oppføring, drift og avhending av bygget. Totalt kommer bygget ut med et overskudd hvert år på 5 kWh pr kvadratmeter. Det gjør det til et plusshus, og et pionerprosjekt i verdensklasse.

ARKITEKTUR/21. juni 2018

Arealeffektive boliger med god standard

– Som arkitekter med stor andel boligprosjektering opplever vi i økende grad at byggherre ønsker å tilrettelegge for små boliger, og at vi må tegne svært arealeffektive planløsninger. Boligprisen i Oslo og andre store byer øker dramatisk og det er stor etterspørsel etter å bo sentralt. Samtidig er det en økende andel enslige husholdninger/endrede preferanser etc., som etterspør mindre arealer. Derfor har Hille Melbye Arkitekter utarbeidet en forskningsrapport som tar for seg disse temaene. Les hele saken

Til toppen