Kristin Røed Eriksen og Jon Karlsen bygger en ny og mer slagkraftig organisasjon i Norge.
Kristin Røed Eriksen og Jon Karlsen bygger en ny og mer slagkraftig organisasjon i Norge. (Foto: Unni Bjørgeengen)

Gyver løs på framtiden

Ledelse og ansatte i Weber har brettet opp ermene og tar nå et solid grep om egen framtid.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

– Endringene er nødvendige og ønskelige, fastslår Kristin Røed Eriksen, direktør for forretningsenhet Weber.

Det skjer merkbare endringer i den norske organisasjonen, og utviklingen har skutt fart etter at Weber ble en del av storfamilien med GLAVAÒ og Gyproc. Den nye organiseringen har nettopp til hensikt å ta ut synergier i det norske markedet, og det har gitt Weber en ekstra motivasjon for å sette fart på interne endringsprosjekter.

– Bransjen har endret seg. For vår del er det særlig dette med at folk flest ikke lenger bygger kjellere med Leca som har fått merkbare konsekvenser. Vi må derfor tenke nytt og annerledes, slår Røed Eriksen fast.

En utvikling som har pågått lenge

Hele organisasjonen er involvert i det storstilte endringsprosjektet, og allerede nå er det klart at prosessen vil få konsekvenser blant annet for lager- og produksjonsstruktur i Norge. Endelig struktur er ikke besluttet, men vil bli offentliggjort så fort den endelige kabalen er lagt. Hensikten er å bygge en ny, enklere, robust og mer effektiv operasjon. På enkelte områder skal Weber også samarbeide med GLAVAÒ.

  Foto: Unni Bjørgeengen

– Dette er jo egentlig en utvikling som har pågått lenge. Når Weber, Gyproc og GLAVAÒ nå er blitt en del av samme familie her i Norge, har det vært en katalysator for Weber til å ta de siste, nødvendige skrittene, sier Jon Karlsen, som er administrerende direktør i Saint-Gobain GLAVA.

Leca er i dag skilt ut og er i realiteten en handelsvare for Weber. Karlsen og Røed Eriksen understreker at det nå er «på innsiden» de største endringene skjer.

– Enkelte kunder vil nok for eksempel måtte endre litt på sine henterutiner, men i det store og hele er det ikke snakk om de store tingene utad. Det vi imidlertid håper markedet vil merke, er at vi styrker oss i salgsfront og bygger en mer moderne organisasjon. Vi skal bli bedre på service, levering og produksjonseffektivitet, sier Karlsen.

TRE/26. mars 2019

Verdens høyeste trebygning står ferdig i Norge

Mjøstårnet ble offisielt åpnet den 15. mars 2019, og tar over tittelen som verdens høyeste trebygning. Bygningen på 18 etasjer, som ligger i Brumunddal, er hele 85,4 meter høy. Bygningen inkluderer et hotell, private hjem og kontorlokaler. Metsä Woods raske, lyse og grønne Kerto® LVL-produkter (laminert finertre) ble brukt i de mellomliggende gulvelementene i bygningen. Les hele saken

Til toppen