Hafslund Varme tester flytende biogass

Hafslund Varme tester flytende biogass

I jakten på stadig nye måter å produsere fornybar fjernvarme på tester Hafslund Varme nå ut flytende biogass (LBG) som alternativ til flytende naturgass (LNG) ved Haraldrud varmesentral. Onsdag ankom den første leveransen av 20 tonn naturgass til anlegget.

  • ENOK
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Flytende naturgass (LNG) har i dag en liten, men viktig, rolle i Hafslund Varmes fjernvarmeproduksjon. I 2015 stod LNG-forbruket for 0,5 prosent av tilført energi i fjernvarmeproduksjonen i Oslo. LNG blir benyttet som spisslast på de absolutt kaldeste dagene, men også som brensel ved oppstart av kjeler basert på andre brensler.

Onsdag 21. desember ankom en lastebil med 20 tonn flytende biogass (LBG) fra Skangas AS på Haraldrud varmesentral.

[factbox id="1"]

– Dette er første gang i historien at vi leverer flytende biogass i Norge. Det at Hafslund Varme nå ønsker å benytte flytende biogass direkte inn i sitt nåværende LNG-anlegg, beviser at investeringer i infrastruktur knyttet til natur- og biogass er riktig vei å gå mot et grønt skifte. Infrastrukturen kan både benyttes til det mest miljøvennlige fossile brenselet, naturgass, samtidig som det uten ekstra inngrep også kan benyttes til biogass som er 100 prosent fornybar, sier Halvar Rommetvedt i Skangas.

Biogass er etablert i transportsektoren, og flytende biogass kan benyttes uten tilpasninger i Hafslund fjernvarmekjeler der det i dag brukes naturgass. Ved å erstatte naturgassen vil Hafslund Varme ytterligere redusere CO2-utslippene fra Haraldrud Varmesentral.

LBG er fortsatt et umodent marked og er i dag priset høyere enn alternativ energiproduksjon med trepellets, fossil olje og bioolje.

– I arbeidet med å finne nye egnede fornybare brensler må vi se på alternativer som er meget regulerbare, slik at vi til enhver tid dekker det varierende varmebehovet i Oslo på best mulig måte. Nå tester vi derfor ut en leveranse av flytende biogass i samarbeid med Skangas. Flytende biogass er fortsatt noe dyr, markedet er umodent og vi er en utfordrende kunde, ettersom vi har et uforutsigbart behov. Men for å sikre spisslastkilder som både har høy leveringssikkerhet, er miljøvennlige og kan bli økonomisk fornuftig, vurderer vi flytende biogass som er fornybart og uten utslipp av karbon, sier Eirik F. Tandberg, konserndirektør for Varme i Hafslund.

– Det har også betydning at vi har et ferdig gassanlegg som i dag benytter flytende naturgass og uten større inngrep kan kjøres på flytende biogass, forutsatt at testen går som ventet, avslutter Tandberg.

Til toppen