Håp for økt standard i byggebransjen

Håp for økt standard i byggebransjen

Fra juli 2013 ble det i Europa obligatorisk å CE-merke byggevarer berørt av harmoniserte europeiske standarder. Produktdokumentasjon og kommunale tilsyn gir håp for økt standard i byggebransjen.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Byggevareforordning

Produktene skal testes, merkes og utstyres med dokumenter i henhold til angivelsene i byggevareforordningen. Vinduer og dører uten krav til brann, samt fasader med og uten brannkrav skal CE-merkes etter europeiske standarder. CE-merket overleveres skriftlig sammen med sikkerhetsinstrukser, vedlikeholds- og bruksanvisning, mens en ytelseserklæring utarbeides for hvert produkt.

I Ytelseserklæringen oppgis deklarerte egenskaper for produktet . Grunnlaget er en teknisk dokumentasjon med testsertifikater, systempass etc., som må arkiveres hos produsenten i ti år. Direktoratet for Byggkvalitet har varslet en tilsynskampanje fremover i forhold til produktdokumentasjon, og dette vil gjøre det vanskeligere for useriøse aktører å jukse i forhold til hva de lover kunden og hva de faktisk leverer. For profesjonelle produsenter med god samvittighet, er dette en god nyhet.

Egenkontrollsystem

Et absolutt krav til produsenten som skal CE-merke sitt produkt, er at det foreligger et egenkontrollsystem i bedriften. Egenkontrollsystemet skal være i bruk før produsenten har lov til å CE-merke sitt produkt. Det er også krav til innledende typetester av produktene.

For å redusere det byråkratiske og tekniske arbeidet rundt dette, tilbyr Schüco en omfattende service i forbindelse med testing og utarbeidelse av nødvendige dokumenter. Disse dokumentene er eksklusivt tilgjengelig for Schücos partnere på deres nettside. I tillegg har det vært veldig viktig for Schüco å hjelpe produsenten med å komme i gang. I en hektisk hverdag blir slikt "papirarbeid" lett en byrde, som raskt oppleves som en trussel i stedenfor en mulighet. Ved å ha en egen funksjon for CE-merking og andre dokumentasjonskrav i byggeprosesser, har Schüco kunnet gitt sine partnere optimal support og veiledning - helt fra første start.

I forrige uke var Riis Glass og Metall AS fra Trondheim ved Tore Staverløkk på heldagsbesøk hos Schüco. Siri Ruud Røgeberg, som er ansvarlig for blant annet CE-merking i Schüco Norge, ga Tore en videre gjennomgang av temaet - for å forsikre seg om at alt er under kontroll. Mer fokus på en transparent bransje med kontrollmekanisme, gir seriøse aktører gode fremtidsutsikter og håp for økt standard i norsk byggebransje. Det ser Schüco på som et stort steg i riktig retning.

TRE/17. juli 2018

Et utstillingsvindu for konstruksjonsprodukter i tre

Metsä-gruppens nye besøkssenter i Äänekoski i sentrale Finland, er et godt eksempel på rask konstruksjon ved bruk av tre. Bygningen på 1000 m2 viser hvordan Metsä Woods Kerto LVL-produkter muliggjør rask, lett og grønn konstruksjon. Bygningen kombinerer industrielt produserte treelementer og unike arkitektoniske løsninger med detaljert tømrerarbeid. Les hele saken

Til toppen