– Dette viser at utdanningssystemet ikke i stor nok grad klarer å levere den kompetansen bedriftene har bruk for, sier Almlid.
– Dette viser at utdanningssystemet ikke i stor nok grad klarer å levere den kompetansen bedriftene har bruk for, sier Almlid. (Foto: NHO)

Har aldri manglet så mange fagarbeidere

Seks av ti NHO-bedrifter mangler ansatte med rett kompetanse. Dette er høyeste andel udekket kompetansebehov i de fem årene NHOs kompetansebarometer er gjennomført.

  • HMS
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Det årlige kompetansebarometeret (pdf), viser nok en gang at NHO-bedriftene sliter med å få ansatt folk med rett kompetanse. Særlig er det mangel på fagarbeidere.

Dette fører til tapte kunder og markedsandeler, eller skrinleggelse av planlagt utvidelser. Det oppgir 40 prosent av bedriftene med udekket kompetansebehov.

Ettertraktede fagarbeidere

– Når vi vet at vi må skape 600 000 nye jobber fram mot 2050, så kan vi ikke ha det slik at bedrifter må si nei til oppdrag fordi de mangler folk. Da får vi ikke skapt nok arbeidsplasser, sier fungerende administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO.

Som i tidligere års undersøkelser, er det først og fremst personer med fagbrev det er mangel på i norsk næringsliv. 62 prosent av bedriftene oppgir at de har behov for ansatte med yrkesfaglig utdannelse de neste fem årene, spesielt innenfor teknikk- og industriell produksjon, bygg og anlegg og elektrofag.

Dernest følger fagskoleutdanning som etterspørres av 53 prosent. Videre etterspør 42 prosent av bedriftene ansatte med bachelorutdanning, 34 prosent folk med mastergrad og 7 prosent folk med doktorgrad.

Han sier mangelen på folk med yrkesfaglig bakgrunn har vart over tid, og at det er viktig fremover å ta grep både for å rekruttere flere unge til yrkesfag og for å skape flere læreplasser.

TEK17/22. februar 2019

Trapper tar langt flere liv enn branner

– Det finnes riktig nok ikke sikre tall på dette, men undersøkelser tyder på at trapper tar nær dobbelt så mange liv per år som branner gjør. I tillegg kommer jo alle skadene, og her er det nok store mørketall. Det er på tide å ta dette problemet på alvor. Les hele saken

Til toppen