Har bygget med mening i 200 år

Har bygget med mening i 200 år

Statsbygg fyller 200 år og har derfor gleden av å invitere til Jubileumskonferanse - som blir årets utgave av Stagsbyggkonferansen, den syvende i rekken.

  • Event
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

[factbox id="1"]

Statsbygg arrangerer hvert år en samling for kunder og samarbeidspartnere.

Statsbyggs jubileumskonferanse

I 200 år har Statsbyggs byggeprosjekter og eiendommer preget nasjonen. Nå står de foran en spennende fremtid. På jubileumskonferansen ser de tilbake på historien. De forteller om det fantastiske operabygget - ett av mange praktbygg Statsbygg både har bygget og har ansvar for. Men, de ser også fremover på hvordan den digitale utviklingen gir dem nye måter å løse oppgavene på og endrer hvordan de jobber sammen.

Åpnet dørene for publikum

Statsbygg har allerede åpnet noen av sine bygninger for publikum. Administrerende direktør Harald Nikolaisen lanserte listen over hvilke, og lanseringen fant sted på en av de mest lukkede av eiendommene – Botsfengselet.

Botsfengselet fra 1851 er Norges eldste fengsel som fortsatt er i bruk. Fengselet er tegnet av arkitekt Heinrich Ernst Schirmer, basert på prinsipper om individets rehabilitering gjennom bot og isolasjon.

I tillegg til Botsfengselet åpnet Statsbygg rundt 45 bygninger rundt i hele landet helgen 24.-25. september. Arrangementet ble lansert i et eget program.

GRØNNE TAK/16. november 2018

Grønne tak er på fremmarsj i byene

– Grønne tak er ikke bare en ting, slik mange kanskje ser for seg. Når folk hører dette begrepet, tenker man seg gjerne et tradisjonelt torvtak. Men det er altså mye mer enn som så, og grønne tak er på fremmarsj. I Oslo jobbes det med en egen strategi for slike tak. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/16. november 2018

Jakter videre på ideer som kan knekke milliardkoden

Enova anslår at det årlige markedet for lønnsomme energitiltak i bygningsmassen er på flere milliarder kroner. Likevel går det for tregt med energieffektiviseringen. Statsforetaket har allerede støttet 8 ulike forretningskonsept som kan få fart på utviklingen med til sammen 6,4 millioner kroner. Nå er en ny konkurranse ute. Les hele saken

Til toppen