Har kartlagt Oslo-studentenes bosettingsmønster

Har kartlagt Oslo-studentenes bosettingsmønster

- Studentene utgjør en betydelig andel av hovedstadens innbyggere og burde derfor være premissgivere både for byutvikling og mobilitet i de sentrale delene av Oslo, mener samfunnsgeograf Gunnar Berglund i Asplan Viak.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

I mange av de tettest befolkede delene av indre by, utgjør studentene opp mot 20% av befolkningen. Det er en betydelig andel. Mange av studentene er ikke bostedsregistrert i Oslo, og dermed ikke en del av det offentlige statistikkgrunnlaget.

- I mange sammenhenger vil det være viktig å få oversikt over hvor studentene bor, for å kunne inkludere dem i grunnlaget for ulike analyser og planer, sier Berglund.

Asplan Viak har derfor, på oppdrag av Studentsamskipsnaden i Oslo og Akershus (SiO), laget rapporten «Stedfesting av studentenes bosted i Oslo 2015». Materialet skal legges til grunn for vurdering av fremtidig studentboligmønster og behovet for effektive forbindelser mellom studiested og bolig.

Stort kollektiv-potensial

Rapporten har blant annet tatt for seg hvor studentene bor, og satt det i sammenheng med kollektivtrafikk- og bysykkeltilbudet. Den høyeste konsentrasjonen av studenter er i mellom Alexander Kiellands plass og Holbergs plass, altså områder som ikke er koblet på t-banenettet i Oslo.

- Mange går eller benytter kollektivtransport til daglige reiser. Det er grunn til å tro at målrettede tiltak, f. eks tilrettelegging for større sykkelandel, kan ha svært god virkning mot studentene, påpeker Berglund.

Han mener studentene er en naturlig målgruppe for bysykkelordningen.

- Ved utvidelse av bysykkelordningen vil det være rart å ikke tilgodese de største studentbyene med stativer. Dersom ordningen begrenser seg til området innenfor ring 3, bør man vurdere å gjøre et unntak for Sogn studentby. Der bor det mange, de bor rett utenfor ring 3, og de har ikke t-banelinja tett på slik som for eksempel Kringsjå. Potensialet for økt bruk av bysyklene her, burde være stort.

Les hele saken på Asplan Viaks sine nettsider.

BELYSNING/20. februar 2019

Giganthall fikk pris for lysbruk

– Dette er et stort prosjekt, det er ingen tvil om det. 4 spor inne i fjellet, der de to midtre sporene er dimensjonert for passering av tog i 250 kilometer i timen sier sitt om hvilke tekniske utfordringer vi har møtt. Kanskje nettopp derfor er det hyggelig å få en utmerkelse for lysdesignet. Les hele saken

REHABILITERING/20. februar 2019

Slik skal Nationaltheatret bli flott igjen

En moderne hovedscene, omfattende restaurering, store tekniske utbedringer og arealer under bakken vil gi publikum og ansatte en helt ny opplevelse i Nationaltheatret. Nå søker Statsbygg etter en prosjekteringsgruppe som skal anbefale konkrete løsninger for oppussingen. Les hele saken

BIM/19. februar 2019

Bedre byggeprosesser med nye internasjonale standarder for BIM

Internasjonalt er bygge- og anleggsnæringen i sterk vekst, og med det følger behovet for effektive, globale verktøy som bygningsinformasjonsmodellering (BIM). De nye internasjonale standardene gir mer effektivt samarbeid, mener den norske lederen for arbeidsgruppen som har utviklet de nye standardene, Jøns Sjøgren fra Boligprodusentene. Les hele saken

Til toppen