Har kartlagt Oslo-studentenes bosettingsmønster

Har kartlagt Oslo-studentenes bosettingsmønster

- Studentene utgjør en betydelig andel av hovedstadens innbyggere og burde derfor være premissgivere både for byutvikling og mobilitet i de sentrale delene av Oslo, mener samfunnsgeograf Gunnar Berglund i Asplan Viak.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

I mange av de tettest befolkede delene av indre by, utgjør studentene opp mot 20% av befolkningen. Det er en betydelig andel. Mange av studentene er ikke bostedsregistrert i Oslo, og dermed ikke en del av det offentlige statistikkgrunnlaget.

- I mange sammenhenger vil det være viktig å få oversikt over hvor studentene bor, for å kunne inkludere dem i grunnlaget for ulike analyser og planer, sier Berglund.

Asplan Viak har derfor, på oppdrag av Studentsamskipsnaden i Oslo og Akershus (SiO), laget rapporten «Stedfesting av studentenes bosted i Oslo 2015». Materialet skal legges til grunn for vurdering av fremtidig studentboligmønster og behovet for effektive forbindelser mellom studiested og bolig.

Stort kollektiv-potensial

Rapporten har blant annet tatt for seg hvor studentene bor, og satt det i sammenheng med kollektivtrafikk- og bysykkeltilbudet. Den høyeste konsentrasjonen av studenter er i mellom Alexander Kiellands plass og Holbergs plass, altså områder som ikke er koblet på t-banenettet i Oslo.

- Mange går eller benytter kollektivtransport til daglige reiser. Det er grunn til å tro at målrettede tiltak, f. eks tilrettelegging for større sykkelandel, kan ha svært god virkning mot studentene, påpeker Berglund.

Han mener studentene er en naturlig målgruppe for bysykkelordningen.

- Ved utvidelse av bysykkelordningen vil det være rart å ikke tilgodese de største studentbyene med stativer. Dersom ordningen begrenser seg til området innenfor ring 3, bør man vurdere å gjøre et unntak for Sogn studentby. Der bor det mange, de bor rett utenfor ring 3, og de har ikke t-banelinja tett på slik som for eksempel Kringsjå. Potensialet for økt bruk av bysyklene her, burde være stort.

Les hele saken på Asplan Viaks sine nettsider.

GRØNNE TAK/16. november 2018

Grønne tak er på fremmarsj i byene

– Grønne tak er ikke bare en ting, slik mange kanskje ser for seg. Når folk hører dette begrepet, tenker man seg gjerne et tradisjonelt torvtak. Men det er altså mye mer enn som så, og grønne tak er på fremmarsj. I Oslo jobbes det med en egen strategi for slike tak. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/16. november 2018

Jakter videre på ideer som kan knekke milliardkoden

Enova anslår at det årlige markedet for lønnsomme energitiltak i bygningsmassen er på flere milliarder kroner. Likevel går det for tregt med energieffektiviseringen. Statsforetaket har allerede støttet 8 ulike forretningskonsept som kan få fart på utviklingen med til sammen 6,4 millioner kroner. Nå er en ny konkurranse ute. Les hele saken

Til toppen