Har kartlagt Oslo-studentenes bosettingsmønster

Har kartlagt Oslo-studentenes bosettingsmønster

- Studentene utgjør en betydelig andel av hovedstadens innbyggere og burde derfor være premissgivere både for byutvikling og mobilitet i de sentrale delene av Oslo, mener samfunnsgeograf Gunnar Berglund i Asplan Viak.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

I mange av de tettest befolkede delene av indre by, utgjør studentene opp mot 20% av befolkningen. Det er en betydelig andel. Mange av studentene er ikke bostedsregistrert i Oslo, og dermed ikke en del av det offentlige statistikkgrunnlaget.

- I mange sammenhenger vil det være viktig å få oversikt over hvor studentene bor, for å kunne inkludere dem i grunnlaget for ulike analyser og planer, sier Berglund.

Asplan Viak har derfor, på oppdrag av Studentsamskipsnaden i Oslo og Akershus (SiO), laget rapporten «Stedfesting av studentenes bosted i Oslo 2015». Materialet skal legges til grunn for vurdering av fremtidig studentboligmønster og behovet for effektive forbindelser mellom studiested og bolig.

Stort kollektiv-potensial

Rapporten har blant annet tatt for seg hvor studentene bor, og satt det i sammenheng med kollektivtrafikk- og bysykkeltilbudet. Den høyeste konsentrasjonen av studenter er i mellom Alexander Kiellands plass og Holbergs plass, altså områder som ikke er koblet på t-banenettet i Oslo.

- Mange går eller benytter kollektivtransport til daglige reiser. Det er grunn til å tro at målrettede tiltak, f. eks tilrettelegging for større sykkelandel, kan ha svært god virkning mot studentene, påpeker Berglund.

Han mener studentene er en naturlig målgruppe for bysykkelordningen.

- Ved utvidelse av bysykkelordningen vil det være rart å ikke tilgodese de største studentbyene med stativer. Dersom ordningen begrenser seg til området innenfor ring 3, bør man vurdere å gjøre et unntak for Sogn studentby. Der bor det mange, de bor rett utenfor ring 3, og de har ikke t-banelinja tett på slik som for eksempel Kringsjå. Potensialet for økt bruk av bysyklene her, burde være stort.

Les hele saken på Asplan Viaks sine nettsider.

REHABILITERING/16. august 2018

Den verdensberømte arkitekt: – Vi er nødt til å rehabilitere bygninger

Den verdensberømte arkitekten, Julien De Smedt, eier av JDS Architects blir en av de store foredragsholderne under lanseringen av Building Green i Oslo. Han oppfordrer til å rehabilitere allerede eksisterende bygninger og mener at det er denne veien vi må gå for å sikre en bærekraftig arkitektur- og byggebransje i fremtiden. Les hele saken

Til toppen