Helomvendig i høyesterett - gavepakke til byggebransjen

Helomvendig i høyesterett - gavepakke til byggebransjen

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

SKATTEMYNDIGHETENE har siden innføring av fritaksmetoden i 2004 benyttet de ulovfestede gjennomskjæringsreglene ved skattefri utfisjonering av eiendom med etterfølgende salg av aksjer, når det er tidsmessig nærhet i transaksjonen.

Det typiske eksempelet er at det er inngått bindende avtale med kjøper før man har besluttet å utfisjonere eiendommen til et aksjeselskap.

Konsekvensen har vært at transaksjonen har blitt behandlet som skattepliktig salg av eiendom i stedet for skattefritt aksjesalg.

SKATTEFRITT SALG AV AKSJER

Konsekvensene av den nye dommen er at det nå er lovlig å benytte skattefri fisjon for å tilrettelegge for et etterfølgende skattefritt salg av aksjer, da slike tilpasninger må anses som lovlige etter innføring av fritaksmetoden og de nye reglene.

For utbyggingsprosjekter der man ønsker å selge næringseiendom, men ikke nødvendigvis kjenner oppdeling av salgsobjektene i forkant, kan prosjektet oppføres i et og samme byggherreselskap som senere fisjoneres i forbindelse med salgsprosessen.

Selv om den skattemessige tilpasningen nå er avklart og forenklet, vil det av avgiftsmessige grunner ofte være nødvendig med tidlig selskapsoppdeling på det.

NY PRAKSIS I FREMTIDEN?

Ligningsmyndighetene blir her nødt til å legge om sin praksis i fremtiden og selskaper som har vært utsatt for gjennomskjæring bør anmode om endring av ligningen. Fristen for slik endring vil være 3 år etter inntektsåret. Dommen utrykker at det ikke er grunnlag for skattemessig gjennomskjæring ved fisjon av eiendom som har sammenheng med etterfølgende salg av aksjer. Det gjelder selv om det dominerende formålet med fisjonen er å spare skatt.

TRE/17. juli 2018

Et utstillingsvindu for konstruksjonsprodukter i tre

Metsä-gruppens nye besøkssenter i Äänekoski i sentrale Finland, er et godt eksempel på rask konstruksjon ved bruk av tre. Bygningen på 1000 m2 viser hvordan Metsä Woods Kerto LVL-produkter muliggjør rask, lett og grønn konstruksjon. Bygningen kombinerer industrielt produserte treelementer og unike arkitektoniske løsninger med detaljert tømrerarbeid. Les hele saken

Til toppen