Helse Stavanger går for Ullandhaug-konsept

Helse Stavanger går for Ullandhaug-konsept

Administrasjonen i Helse Stavanger har pekt på Ullandhaug som konsept for det nye sykehuset. Styret behandler saken førstkommende fredag.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Valget er tatt og administrerende direktør i Helse Stavanger HF Inger Cathrine Bryne, går i sin innstilling til styremøtet i Helse Stavanger kommende fredag inn for at Ullandhaug blir valgt som konsept for det nye sykehuset.

[factbox id="1"]

Administrerende direktør i Helse Stavanger Inger Cathrine Bryne begrunner valget med at Ullandhaug vil gi mest og best sykehus for pengene – både for pasientene og for de ansatte.

Ifølge Helse Stavanger legges det vekt på at Ullandhaug gir det beste grunnlaget for kvalitativ og effektiv sykehusbehandling og dette alternativet har de beste forutsetninger for sunn driftsøkonomi.

Ullandhaug-lokalisering

Lokalisering til Ullandhaug anbefales basert på en helhetsvurdering, inkludert en grundig gjennomgang av vurderingskriteriene. Det er særlig innenfor pasientbehandling, økonomiske forhold i både byggefase og etter at nybygg er realisert, elastisitet og fleksibilitet i bygg som muliggjør bruk av moderne teknologi, samt risiko i byggefase for både første byggetrinn og påfølgende byggetrinn at Ullandhaug kommer best ut.

Ettertraktet skisseprosjekt

COWI og Nordic Office of Architecture vant det prestisjefulle oppdraget i sterk konkurranse med syv andre store arkitekt- og rådgivingsselskaper. Avtalen omfatter bistand i skisseprosjekt med opsjon på senere prosjektfaser.

[img id="1"]

Unikt samarbeid mellom COWI og Nordic

Gruppen har samarbeidet på en rekke store sykehusprosjekter, som St. Olavs Hospital (Trondheim), Prosjekt Nytt Østfoldssykehus (Sarpsborg), Nye Molde Sykehus, Idefase OUS (Oslo), Nytt Sykehus for LHL (Jessheim) og Nordlandssykehuset Bodø.

- Resultatene og kompetansen vi har utviklet sammen med Nordic gjør samarbeidet helt unikt i Skandinavisk sammenheng. Det bidrar i sterk grad til effektive prosesser og økt verdiskapning for oppdragsgiver, sier Terje Bygland Nikolaisen, administrerende direktør i COWI Norge.

TRE/17. juli 2018

Et utstillingsvindu for konstruksjonsprodukter i tre

Metsä-gruppens nye besøkssenter i Äänekoski i sentrale Finland, er et godt eksempel på rask konstruksjon ved bruk av tre. Bygningen på 1000 m2 viser hvordan Metsä Woods Kerto LVL-produkter muliggjør rask, lett og grønn konstruksjon. Bygningen kombinerer industrielt produserte treelementer og unike arkitektoniske løsninger med detaljert tømrerarbeid. Les hele saken

Til toppen