Hensynsfulle hus for mennesker og natur

Hensynsfulle hus for mennesker og natur

På 1990-tallet samlet en gruppe mennesker seg omkring visjonen om en bærekraftig måte å bo og leve på. Utgangspunktet var å bygge egne bolighus i naturmaterialer som var selvforsynt med energi. Prosessen med økolandsbyprosjektet i Hurdal tok lang tid, fra idealisme og halmboliger til eiendomsselskap med prefabrikkerte bygg og naturlig ventilasjon.

  • ENOK
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Det første byggefeltet står nå ferdig og beboerne flytter inn. Det andre feltet er lagt ut for salg. Når Økolandsbyen i Hurdal står ferdig - den første i sitt slag i Norge – er det bygget etter prinsippet om aktivhus.

[factbox id="1"]

– Første byggefelt er ferdig. Nå gjenstår det andre feltet, som blir litt annerledes. Der skal det være en tydeligere tun-dannelse og felles oppvarmingssystem. Når landsbyen er ferdig utbygd vil det stå om lag 200 boliger der, forteller Rolf Jakobsen i Gaia Arkitekter – som er en av de sentrale konseptutviklerne til arkitekturen. – Naturlig ventilasjon har vært en av grunnpilarene i byggene våre, sier Jakobsen.

Hurdal er den første kommunen i Norge som legger til rette for bygging av et fullskala økosamfunn. Økolandsbyen er historien om et ildsjel-engasjement mellom privat og offentlig samarbeid, gjennom 15 år. Visjonen er å bo, leve, arbeide og dyrke på ett og samme sted. I dette ligger fokus på blant annet fellesskap, lokal selvforsyning og oppstart av lokal virksomhet.

Hustypen i landsbyen er bygget kun med naturmaterialer. Det har vært benyttet heltre i konstruksjon, innvendig- og utvendige overflater, taktekking, heltregolv, heltre innredning og trefiberisolajon. Massivtre var del av de første prototypehusene, som man vurderer å ta i bruk i neste byggefase. Godt inneklima har høyeste prioritet, med pustende vegger og naturlig ventilasjon. I tillegg benytter man solenergi på taket i kombinasjon med en effektiv vedovn, høy isolasjonsstandard, kompakt form og svært lavt energibehov.

[img id="1"]

Naturlig ventilasjon

Tidligere var naturlig ventilasjon enerådende, men brukes nå bare i en viss utstrekning i småhus for boligformål. Stort sett brukes mekanisk ventilasjon, dvs. viftedrevne anlegg, der man kan styre luftskiftet og benytte varmegjenvinning. Naturlig ventilasjon er et prinsipp for ventilasjon der luftskiftet forårsakes av vindtrykket og den termiske oppdriften man får på grunn av temperaturforskjellen ute og inne. Forurenset inneluft trekkes ut gjennom avtrekkskanaler fra de mest forurensede rommene og føres opp med utløp over tak.

[img id="2"]

Naturlig ventilasjon har vært en av grunnpilarene i byggene våre

Gaia Arkitekter, som står for utviklingen av typehusene Shelter, har alliert seg med det de kaller den ”grønne” eiendomsbransjen. Sammen har de etablert Aktivhus AS som utvikler konsepter som legger like stor vekt på inneklima som på uteklima. Shelterhus-konseptet bygger på 25-års erfaringer Gaia-arkitektene har høstet gjennom å arbeide med økologiske hus. Aktivhus tar mål av seg for å bli en ny, dynamisk standard for bærekraftig arkitektur hvor helhetstenkning og innovasjon er et utgangspunkt.

 

Til toppen