HENT skal bygge Raumas helsehus

HENT skal bygge Raumas helsehus

Rauma kommune har valgt entreprenør og løsning for nytt helsehus. Vinneren er pris- og designkonkurransen er entreprenørbedriften HENT AS. Løsningen skal nå videreutvikles i samspillsfasen, som starter i midten av august. Dette skriver Rauma kommune på sine nettsider.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Parallelt med byggeprosjektet gjennomføres det et tjeneste-, organisasjons- og teknologiutviklingsprosjekt som sammen med bygget  vil bidra til et vesentlig løft for helse- og omsorgstjenestene i Rauma.

Samspill

Nå skal entreprenøren med sine samarbeidspartnere sette seg ned med Rauma kommune i en samspillsfase som varer fra midten av august og fram til desember, der alle detaljer og løsninger skal spikres - før byggingen settes i gang til våren 2016. Bygget er planlagt ferdigstilt høsten 2017.

Tilbudet fra HENT er på 240 mill kroner som samsvarer med anslaget fra SINTEF i konseptrapporten. Det totale kostnadsanslaget for prosjektet er 370 mill. kroner. Dette inkluderer kostnader som ikke var tatt med i SINTEFs forslag, spesielt byggherrekostnader som tomt, prosjektledelse, prisstigning i perioden mm. Formannskapets vedtak sier at det skal jobbes i samspillsfasen for å redusere denne summen noe.

[slider]

ENERGIEFFEKTIVISERING/20. februar 2018

Slik skal Enova få fart på energieffektiviseringen av bygg

Til tross for at mange tiltak er lønnsomme går det for tregt med energieffektiviseringen av bygg. Nå utlyser Enova en konkurranse for å få fram ideer til forretningsmodeller som kan få fart på markedet. Samtidig varsler de endringer i støttetilbudet til eksisterende bygg. Les hele saken

Til toppen