Her kommer Norges mest miljøvennlige skole

Her kommer Norges mest miljøvennlige skole

Nye Brynseng skole i Oslo tar form. Skolen får Norges største solcellefasade målt i årlig strømproduksjon.

  • ENOK
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Prosjektleder Paul Lehne i Undervisningsbygg sier byggingen går bra og at alt er i rute. På fasaden mot vest blir teglsteinen nå murt opp. Råbygget med stål og betong er ferdig og montering av prefabrikkerte veggelementer er snart ferdigstilt. Skolen ligger på et platå ved Brynseng T-banestasjon, og siden tomta er ganske smal, bygges skolen i høyden. Dette gir en stor, sørvendt fasade med svært gode solforhold.

- Det mest innovative tiltaket på skolebygget er de bygningsintegrerte solcellene i fasaden, sier miljørådgiver i Undervisningsbygg Bodil Motzke.

Norges største fasadeintegrerte solcelleanlegg

Dette vil bli Norges største fasadeintegrerte solcelleanlegg målt i installert effekt og årlig energiproduksjon, og vil bidra til å gjøre Brynseng skole til et av Norges mest miljøvennlige bygg. Solcellene vil normalt produsere strøm til eget behov, men når skolen ikke er i bruk må deler av solstrømmen leveres ut på strømnettet.

Flerbrukshallen er plassert på toppen av skolen, med vidt utsyn. Bodil Motzke, forklarer at hallen er plassert i den øverste etasjen av flere grunner. En av dem er å utnytte lyset best mulig. De gjennomsiktige veggene rundt flerbrukshallen slipper inn dagslyset samtidig som de isolerer godt.

FutureBuilt

Skolen på Brynseng er også et forbildeprosjekt i FutureBuilt-programmet med mål om 50% reduksjon av klimagassutslippet knyttet til energibruk, transport og materialbruk, sammenlignet med et tradisjonelt bygg etter dagens krav. Det er blant annet satt utslippskrav til materialene som inngår i bygget. Det blir ingen bilparkering på tomten, men det er satt av plass til 220 sykkelparkeringsplasser med tak ved inngangspartiet til skolen. Siden skolen ligger rett ved siden av T-banestasjonen på Brynseng, er det lett å bruke miljøvennlig transport til og fra skolen.

Det er også satt strenge krav til energibruken i bygget, hvor målet er å oppnå kravet til nesten nullenergibygg.

- I tillegg til solcellene får skolen 20 energibrønner i grunnen. Disse vil gi både kjøling om sommeren, og varme til varmepumpeanlegget som varmer opp skolen om vinteren, sier teknisk delprosjektleder Magnhild Kallhovd.

TEK17/22. februar 2019

Trapper tar langt flere liv enn branner

– Det finnes riktig nok ikke sikre tall på dette, men undersøkelser tyder på at trapper tar nær dobbelt så mange liv per år som branner gjør. I tillegg kommer jo alle skadene, og her er det nok store mørketall. Det er på tide å ta dette problemet på alvor. Les hele saken

Til toppen