Historisk godt resultat for Skanska

Historisk godt resultat for Skanska

Etter en sterk avslutning på året leverer Skanska sin samlede virksomhet i Norge et historisk sterkt driftsresultat på 649 millioner kroner (503). Skanska Eiendomsutvikling har doblet sitt resultat fra i fjor, til hele 274 millioner kroner (136). Den samlede omsetningen i selskapene ble 13,7 milliarder (12,9).

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Entreprenørvirksomheten i Skanska Norge med datterselskap oppnådde en omsetning på 12 milliarder kroner og et driftsresultat på 375 millioner kroner året sett under ett. Omsetningen har gått noe opp sammenlignet med fjoråret (11,4 milliarder), og resultatmarginen endte på 3,1% hvilket er tilsvarende med fjoråret. Samlet ordreserve ved utgangen av 2016 ble 11,9 milliarder, mot 10,7 milliarder ved utgangen av 2015. Dette er en økning på 1,2 milliarder sammenliknet med fjoråret.

Høyt boligsalg fordoblet resultatet

Skanska Eiendomsutvikling omsatte i 2016 for 2,5 milliarder (1,9 milliarder), og hadde et driftsresultat på 274 millioner (136 millioner), som gir en resultatmargin på 11,2%. Dette er en sterk økning fra samme periode i fjor (7,3%). Totalt ble det solgt 553 boliger i løpet av året, en kraftig økning sammenlignet med 2015, hvor det ble solgt 390 boliger. Vi har en god utvikling i alle regioner, spesielt på Østlandet der markedet utmerker seg som spesielt godt.

- Like gledelig som høyt boligsalg, er det at vi har evnet å investere i en eiendomsportefølje som muliggjør å realisere et høyt antall boliger årlig frem mot 2020. Dette er helt i tråd med strategien Skanska Eiendomsutvikling har om å øke porteføljen av utviklingseiendommer for bolig og næringsformål i først og fremst Oslo, Bergen og Trondheim. I 2016 har vi investert i utviklingseiendommer som samlet gir cirka 1450 boliger og 17 500 BTA næring, sier konserndirektør for Skanska Eiendomsutvikling, Thorbjørn Brevik.

Det grønne skiftet

Byggenæringen har mye å bidra med i det grønne skiftet, og Skanska har gjennom 2016 ytterligere befestet sin posisjon blant de ledende aktørene på dette området. Pr 31.12.2016 står Skanska for 36% av alle BREEAM sertifiserte bygg i Norge, og gjennomfører for tiden det første anleggsprosjektet i Norge med ambisjoner om CEEQUAL- sertifisering, på Storåselva Kraftverk i Trøndelag. I tillegg har Powerhouse alliansen, hvor Skanska er partner, fått vind i seilene i 2016 og har bidratt til utvikling av tre nye Plusshus prosjekter.

- Jeg er veldig glad for at vi lykkes med å gjøre ord til handling både når det gjelder miljøriktige byggeprosesser og å skape miljøriktige bygg og anlegg. Både markedets satsing på Early Contractor Involvement kontrakter (ECI), og Skanskas evne til tidlig involvering med bruk av selskapets samlede kompetanse bidrar til det grønne skifte,sier administrerende direktør i Skanska, Ståle Rød.

Kontinuerlig fokus på sikkerhet

Skanskas H1 verdi i 4. kvartal 2016 var 1.8, mens H1 verdien for året som helhet endte på 2.7. I Skanska har vi en 0-visjon i forhold til skader, og vi vil fortsette vårt systematiske HMS-arbeid for å sikre at alle skal kunne komme skadefrie hjem fra våre arbeidsplasser hver eneste dag.

I 2016 var sykefraværet 4,4%, en nedgang på 1% fra 2015 (5,4%). Prosenten for fjerde kvartal var 3,7%.

MILJØ/21. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

HMS/21. februar 2019

Bedre kjønnsbalanse gir mer på bunnlinjen

– Tallenes tale er klar. Nå har byggebransjen om lag 2% kvinnelige fagarbeidere. Alt tyder på at de bedrifter som sørger for å skaffe seg en bedre kjønnsbalanse, tjener mer penger. Logisk betyr det da at om byggebransjen hadde gjort en sterkere innsats for å bedre kjønnsbalanse, hadde bunnlinjen sette hyggeligere ut. Les hele saken

Til toppen