Hjelper byggebransjen å bli skadefrie

Hjelper byggebransjen å bli skadefrie

Løsningsorienterte studenter undersøker nytteverdien av «sikker jobb analyse» på tre byggeplasser til Aasen Bygg. Et av målene er å hjelpe Aasen Bygg å bli bedre i sitt HMS-arbeid.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

- Sikker jobb analyse er for arbeid hvor risiko ikke er ivaretatt gjennom de daglige rutinene. Det kan eksempelvis være heving av et stort betongelement. Da gjennomføres det egne analyser i forkant av arbeidet, for å håndtere farer ved arbeidsoperasjonen. Vi skal se på hvordan disse analysene fungerer i praksis, sier Ingvild Solberg, masterstudent ved NTNU.

Ingvild Solberg og Eva Svensli skriver masteroppgave innen HMS. De er ferdig utdannet til sommeren, og vil da søke seg jobber innen fagområdet. I arbeidet med masteroppgaven stiller Aasen Bygg tre prosjekter tilgjengelig for studentene.

- I Aasen Bygg har vi stort fokus på HMS-arbeidet, men vi kan alltid bli bedre. Det å få eksterne aktører til å gjennomgå våre rutiner og bruken av de er veldig nyttig. Jeg håper de utfordrer oss og at vi får mye læring ut av samarbeidet, sier Kjell Bjørnbet, HMS-leder i Aasen Bygg.

Samarbeider med fagmiljøene

Samarbeidet med masterstudentene har bakgrunn i NTNU og SINTEF sitt prosjekt «sikkerhetsstyring i bygg- og anleggsprosjekter» (SIBA). Målet med prosjektet er å utvikle kunnskap for å ivareta sikkerheten i byggeprosjekter.

- Det er gjort veldig lite forskning, på nytteverdien av sikker jobb analyse innen bygg- og anlegg i Norge. Forskningen som finnes er gjort innen annen industri og oljebransjen. Vi er spente på om noe av forskningen derfra kan relateres til funn vi gjør på Aasen Byggs byggeplasser, forteller Eva Svensli.

- Vi vet vi har mye å lære av å samarbeide med fagmiljøene på dette området. God HMS vil bare bli viktigere og viktigere, og vi som selskap har en nullvisjon både på antall skader og antall feil i prosjektene, forteller Bjørnbet.

I løpet av våren skal Eva og Ingvild gjennomføre flere intervjuer og besøk på de tre prosjektene som Aasen Bygg stiller til disposisjon. De er spente på hvilke svar de får.

- En av de tingene vi undersøker er hvilken nytte sikker jobb analyse har i det totale sikkerhetsarbeidet. Hvordan tar de med seg erfaringen over i neste analyse og ut i arbeidet? Kan informasjonen fra sikker jobb analyse brukes i større grad? forteller Eva Svensli.

- Dette og flere andre ting ser vi frem til å finne ut av. Vi er glade for tilgangen hos Aasen Bygg og vi håper å finne noe som kan bidra til å bedre nytten av sikker jobb analyse i bygg- og anleggsprosjekter, avslutter Ingvild Solberg.

BELYSNING/20. februar 2019

Giganthall fikk pris for lysbruk

– Dette er et stort prosjekt, det er ingen tvil om det. 4 spor inne i fjellet, der de to midtre sporene er dimensjonert for passering av tog i 250 kilometer i timen sier sitt om hvilke tekniske utfordringer vi har møtt. Kanskje nettopp derfor er det hyggelig å få en utmerkelse for lysdesignet. Les hele saken

REHABILITERING/20. februar 2019

Slik skal Nationaltheatret bli flott igjen

En moderne hovedscene, omfattende restaurering, store tekniske utbedringer og arealer under bakken vil gi publikum og ansatte en helt ny opplevelse i Nationaltheatret. Nå søker Statsbygg etter en prosjekteringsgruppe som skal anbefale konkrete løsninger for oppussingen. Les hele saken

BIM/19. februar 2019

Bedre byggeprosesser med nye internasjonale standarder for BIM

Internasjonalt er bygge- og anleggsnæringen i sterk vekst, og med det følger behovet for effektive, globale verktøy som bygningsinformasjonsmodellering (BIM). De nye internasjonale standardene gir mer effektivt samarbeid, mener den norske lederen for arbeidsgruppen som har utviklet de nye standardene, Jøns Sjøgren fra Boligprodusentene. Les hele saken

Til toppen