Hjelper byggebransjen å bli skadefrie

Hjelper byggebransjen å bli skadefrie

Løsningsorienterte studenter undersøker nytteverdien av «sikker jobb analyse» på tre byggeplasser til Aasen Bygg. Et av målene er å hjelpe Aasen Bygg å bli bedre i sitt HMS-arbeid.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

- Sikker jobb analyse er for arbeid hvor risiko ikke er ivaretatt gjennom de daglige rutinene. Det kan eksempelvis være heving av et stort betongelement. Da gjennomføres det egne analyser i forkant av arbeidet, for å håndtere farer ved arbeidsoperasjonen. Vi skal se på hvordan disse analysene fungerer i praksis, sier Ingvild Solberg, masterstudent ved NTNU.

Ingvild Solberg og Eva Svensli skriver masteroppgave innen HMS. De er ferdig utdannet til sommeren, og vil da søke seg jobber innen fagområdet. I arbeidet med masteroppgaven stiller Aasen Bygg tre prosjekter tilgjengelig for studentene.

- I Aasen Bygg har vi stort fokus på HMS-arbeidet, men vi kan alltid bli bedre. Det å få eksterne aktører til å gjennomgå våre rutiner og bruken av de er veldig nyttig. Jeg håper de utfordrer oss og at vi får mye læring ut av samarbeidet, sier Kjell Bjørnbet, HMS-leder i Aasen Bygg.

Samarbeider med fagmiljøene

Samarbeidet med masterstudentene har bakgrunn i NTNU og SINTEF sitt prosjekt «sikkerhetsstyring i bygg- og anleggsprosjekter» (SIBA). Målet med prosjektet er å utvikle kunnskap for å ivareta sikkerheten i byggeprosjekter.

- Det er gjort veldig lite forskning, på nytteverdien av sikker jobb analyse innen bygg- og anlegg i Norge. Forskningen som finnes er gjort innen annen industri og oljebransjen. Vi er spente på om noe av forskningen derfra kan relateres til funn vi gjør på Aasen Byggs byggeplasser, forteller Eva Svensli.

- Vi vet vi har mye å lære av å samarbeide med fagmiljøene på dette området. God HMS vil bare bli viktigere og viktigere, og vi som selskap har en nullvisjon både på antall skader og antall feil i prosjektene, forteller Bjørnbet.

I løpet av våren skal Eva og Ingvild gjennomføre flere intervjuer og besøk på de tre prosjektene som Aasen Bygg stiller til disposisjon. De er spente på hvilke svar de får.

- En av de tingene vi undersøker er hvilken nytte sikker jobb analyse har i det totale sikkerhetsarbeidet. Hvordan tar de med seg erfaringen over i neste analyse og ut i arbeidet? Kan informasjonen fra sikker jobb analyse brukes i større grad? forteller Eva Svensli.

- Dette og flere andre ting ser vi frem til å finne ut av. Vi er glade for tilgangen hos Aasen Bygg og vi håper å finne noe som kan bidra til å bedre nytten av sikker jobb analyse i bygg- og anleggsprosjekter, avslutter Ingvild Solberg.

JURIDISK/ 9. november 2018

Hvilket ansvar har hovedentreprenøren?

En aktuell problemstilling i bygge- og anleggsbransjen er om en hovedentreprenør kan holdes ansvarlig for en underentreprenørs merverdiavgiftsforpliktelser. Fremtidens byggenæring har snakket med senioradvokat Kari-Ann Mosti fra advokatfirmaet Grette. Hun er ekspert på merverdiavgift, og har mer enn 20 års erfaring på området. Les hele saken

Til toppen