Hønefoss kirke vigslet 10.12.2017
(Foto: LINK arkitektur / René de Groot)

Hønefoss kirke vigslet 10.12.2017

Søndag 10.12.17 ble Hønefoss Kirke vigslet av biskopen. Kirken som har fått navnet Himmeltrærne er bygget på samme sted der den gamle kirken ble vigslet for 155 år siden på dagen. Etter 8 års stillhet, skal kirkeklokkene ringes igjen etter den fatale brannen i 2010.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

René de Groot fra LINK arkitektur holdt tale under overleveringen av Hønefoss Kirke, hvor han kort fortalte om prosjektet:

- Utformingen av den nye kirke i Hønefoss tar utgangspunkt i aksen mellom Kirkegaten og kirken. Hovedideen for kirkebygget er en allés rekke av trær med stammer og krone. I kirkebygget blir stammer og krone til en søylerekke som bærer taket. Strukturen i de kryssende forgreninger (trekroner) danner sammen med takkonstruksjonen en hvelving. Den buede hvelvingen er en moderne og poetisk tolking av gamle kirkebygg med en klar referanse til historiske kirker, romanske og gotiske søyle-og buehvelv.

Kirkerommet som har plass til 500 besøkende.
Kirkerommet som har plass til 500 besøkende. Foto: LINK arkitektur / René de Groot

Markant bygg

 
  Foto: LINK arkitektur / René de Groot

- Bygningen markerer seg tydelig som et sakralt bygg og dens skulpturelle form gjør at kirken vil fremstå markant i Hønefoss sentrum.

- Kirken er plassert på den gamle kirketomten. En av utfordringene har vært å innpasse romprogrammet til en moderne kirke på tomten. Ved å løfte kirkerommet opp en etasje har vi skapt plass og bredde til funksjonen som en moderne kirke skal inneholde. Utfordringen har gjort at vi har måtte tenke utradisjonelt og kreativt som har resultert i et spennende og karakterfullt grep.

- Kirken er på ca. 1700 m2 fordelt på 3 etasjer. Utover kirkerommet som har plass til 500 besøkende, inneholder kirkebygget også en kontoravdeling for rundt 20 ansatte, ungdomslokaler, grupperom med tilhørende birom. 

GRØNNE TAK/16. november 2018

Grønne tak er på fremmarsj i byene

– Grønne tak er ikke bare en ting, slik mange kanskje ser for seg. Når folk hører dette begrepet, tenker man seg gjerne et tradisjonelt torvtak. Men det er altså mye mer enn som så, og grønne tak er på fremmarsj. I Oslo jobbes det med en egen strategi for slike tak. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/16. november 2018

Jakter videre på ideer som kan knekke milliardkoden

Enova anslår at det årlige markedet for lønnsomme energitiltak i bygningsmassen er på flere milliarder kroner. Likevel går det for tregt med energieffektiviseringen. Statsforetaket har allerede støttet 8 ulike forretningskonsept som kan få fart på utviklingen med til sammen 6,4 millioner kroner. Nå er en ny konkurranse ute. Les hele saken

Til toppen