Høyblokken blir enda høyere

Høyblokken blir enda høyere

To etasjer skal rives og fire nye skal bygges. Statsministeren skal ta med seg sitt kontor og flytte tilbake til Høyblokken i de fire øverste kontorene.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Det er i alle fall planen for Høyblokken og det nye regjeringskvartalet.

- Å bygge på Høyblokken og plassere Statsministerens kontor på toppen er en løsning som har kommet fram etter samtaler og drøftinger med departementene og Statsministerens kontor. Dette vil ligge inne i forslaget til reguleringsplan som snart blir sendt på høring, sier prosjektdirektør Knut Jørgensen.

[img id="1"]

Høyblokken stod ferdig i 1958 og hadde da 15 etasjer. Arkitekt var Erling Viksjø. I 1990 fikk Høyblokken et påbygg og økte til 17 etasjer. Disse to etasjene har en annen fasade enn resten av bygget. Nå er planen å rive de to 90-tallsetasjene, og bygge på fire nye etasjer. Det innebærer at Høyblokken går fra å være 56 meter høy til 68 meter.

Høyblokken fikk betydelig materielle skader under terrorangrepet 22. juli 2011. Siden da har ikke Høyblokken vært i bruk, og Statsministerens kontor har holdt til ved Akershus festning. Nå er planen at Statsministerens kontor skal tilbake i Høyblokken når den er rehabilitert og fått sine fire nye etasjer. Men det er langt fram; vi snakker om en gang midt på 20-tallet.

Justisdepartementet holdt tidligere til i Høyblokken sammen med Statsministerens kontor, men det er ikke avklart hvilket eller hvilke departement som skal følge Statsministerens kontor inn i Høyblokken i framtiden.

ARKITEKTUR/21. juni 2018

Arealeffektive boliger med god standard

– Som arkitekter med stor andel boligprosjektering opplever vi i økende grad at byggherre ønsker å tilrettelegge for små boliger, og at vi må tegne svært arealeffektive planløsninger. Boligprisen i Oslo og andre store byer øker dramatisk og det er stor etterspørsel etter å bo sentralt. Samtidig er det en økende andel enslige husholdninger/endrede preferanser etc., som etterspør mindre arealer. Derfor har Hille Melbye Arkitekter utarbeidet en forskningsrapport som tar for seg disse temaene. Les hele saken

Til toppen