Høye ambisjoner lønner seg

Høye ambisjoner lønner seg

Finstad Park i Ski er et av Husbankens prioriterte Forbildeprosjekter i år, blant annet på grunn av prosjektets høye ambisjonsnivå når det gjelder passivhusstandard og universell utforming. Skanska Bolig har her strukket seg ut over kravene.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

I JUNI ANNONSERTE Skanska at Finstad Park i Ski hadde blitt valgt som Forbildeprosjekt for Husbanken.

– Dette er en fjær i hatten for oss, sa prosjektleder Jan-Helge Friling i en pressemelding.

– Vi har ambisjoner om å være de beste i gruppen.

– Prosjektet kom til oss som en ordinær søknad om grunnlån. Så oppdaget vi at her var det høyt ambisjonsnivå, forteller seniorrådgiver i Husbanken, Lars Halleraker. Det var blant annet snakk om passivhusstandard. Husbanken har en enorm etterspørsel etter grunnlån som gjør at de ikke kan etterkomme alle som søker.

– Men vi har anledning å prioritere Forbildeprosjekter. Passivhusnivå er et av kriteriene som skal til. For å få grunnlån kreves universell utforming og spesiell fokus på miljø og energi. For å bli godkjent som Forbildeprosjekt er kravene noe skjerpet.

– Det er et boligpolitisk mål å øke disse kvalitetene for å redusere energibehovet i boligmassen og tilby boliger som er egnet for alle mennesker i alle livets faser, påpeker Halleraker.

STREKKER SEG LENGER

– I et Forbildeprosjekt bruker man det beste av kjent kunnskap i dag og strekker seg lenger enn kravene. Mange utbyggere legger seg på forskriftskrav. De som ønsker å gå lengre, prioriteres i lånekøen, forklarer han. For å bli valgt må prosjektet være bedre enn Husbankens krav som er noe skjerpet i forhold til TEK 10. For grunnlånet ligger Norsk Standard for universell utforming av byggverk (NS 11001:2) i bunn for kvalitetskravene.

Halleraker finner prosjektet svært interessant. Han berømmer den helhetlige planleggingen i alle ledd og synes arkitekten tydelig viser hvordan prosjektet er bedre enn TEK 10.

– Det var nok det som gjorde at vi ble interessert. Det blir spennende å følge med videre, sier han.

– Det handler om å ha gode rutiner i alle ledd, og at alle aktører er involvert og arbeider mot et felles mål. Dette er satt veldig i system hos Skanska, understreker Halleråker. God planlegging av uteområder i for-hold til universell utforming teller også med. Byggestart er forventet i oktober. Skanska Bolig har på eget initiativ lagt seg på passivhusnivå.

– Hvorfor gjør de det? Det ønsker vi å finne ut mer om og formidle videre, sier han.

– Intensjonen med Forbildeprosjekter er å premiere de som strekker seg lenger enn kravene. Vi vil synliggjøre at dette er fullt mulig, i dag. Det å finne aktører som i dag legger seg på dette nivået er spennende, forteller Halleråker.

HØYE AMBISJONER

I Skanskas pressemelding sa Friling at de ønsket å være tidlig ute med byggemetoden og at de forventet at det ville til å bli del av byggeforskriftene om få år.

– Egentlig er det god byggeskikk satt i system, sa han videre. – Utviklingen av energiløsninger har vært i fokus gjennom hele arbeidet med Finstad Park.

– For det første er vi veldig stolte av at vi har såpass høye ambisjoner på våre bygg, forklarer Friling.

– Dette med å gå mot passivhus og energibiten er et ønske fra Skanska Bolig om å være blant de beste i klassen på det. Det gjelder også universell utforming.

Når det gjelder universell utforming av uteområdene forteller Friling at de hadde oppfylt kravene så bra at da var det ikke så vanskelig å fortsette innendørs. Husbankens indikasjon om at de var aktuelle som Forbildeprosjekt, oppmuntret dem videre.

– Vi ville vise at vi var gode inne og ute med universell utforming—og at vi er gode på energi. Og det er vi stolte av.

– Det er entydig positivt ambisjonsmessig, konkluderer Friling og viser samtidig til at Skanska Bolig har 10 års reklamasjonsfrist.

– Det er vi de eneste i byggenæringen som har. Husbankens har fokusert på passivhusstandard i mange år.

– SINTEF har vært en pådriver i vårt arbeid, forteller Halleråker videre.

– Det har vært flere Forbildeprosjekter opp gjennom årene. Vi trenger flere gode forbilder på oppgradering av eksisterende boligmasse. Her er det mye å hente, mener han. Halleraker tror passivhus blir krav i neste utgave av TEK og at Husbanken da vil satse sterkere på oppgradering av eksisterende bebyggelse. Her vil Husbanken forholde seg til signaler fra regjeringen.

Utover Forbildeprosjekter støtter Husbanken også Pilotprosjekter. Mens Forbildeprosjektene baserer seg på det som er mulig innenfor kjent teknologi, er Pilotprosjekter basert på at man tester ut noe nytt. Man er altså på forsøksstadiet.

– Det er enda mer ambisiøst, utfordrer han.

TRE/17. juli 2018

Et utstillingsvindu for konstruksjonsprodukter i tre

Metsä-gruppens nye besøkssenter i Äänekoski i sentrale Finland, er et godt eksempel på rask konstruksjon ved bruk av tre. Bygningen på 1000 m2 viser hvordan Metsä Woods Kerto LVL-produkter muliggjør rask, lett og grønn konstruksjon. Bygningen kombinerer industrielt produserte treelementer og unike arkitektoniske løsninger med detaljert tømrerarbeid. Les hele saken

Til toppen