Betongsagen skjærer et hull i muren på botsen.
Betongsagen skjærer et hull i muren på botsen. (Foto: Statsbygg)

Hull i muren på Botsen

Statsbygg skal rehabilitere taket på Oslo fengsel avdeling A, kjent som Botsen. Da er det nødvendig å ta hull i muren for å slippe anleggstrafikken inn. Prosjektet blir ferdigstilt i 2020.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Prosjektet omfatter full rehabilitering av taket med gesimser, takkonstruksjoner, skorsteiner, piper og lynvernanlegg. Det skal også vurderes om loftskonstruksjoner skal isoleres for å hindre varmetap og isdannelse på taket. Det er en god del arbeider som er sesongbetonte, som f.eks. murerarbeid. Dette betyr at det ikke er planlagt arbeider om vinteren. Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise.

Vernet

Istandsettingen av taket er en forutsetning for at bygningene kan bevares. Hele det gamle Botsfengslet med området innenfor ringmuren er fredet i med bakgrunn i Justisdepartementets landsverneplan. Dette omfatter også «Egonporten» og Egon Olsens allé. Fredningen skal sikre landets eneste botsfengsel og det komplette fengselsanlegget med sitt monumentale uttrykk for ettertiden.

Steinene er tatt ned, merket og lagret. Foto: Statsbygg

Prosjektet tar hensyn til Botsfengselets antikvariske verdi. Av kulturminnehensyn skal det gjøres færrest mulige inngrep i bygningens originale og verneverdige elementer. Steinbekledningen på muren er tatt ned stein for stein, merket og lagret for gjenoppbygning i 2020. Bygningens høye verneverdi gjør at alle originale bygningsdeler og overflater beskyttes mot skader under arbeidene. Planlegging av arbeidene er gjennomført i tett samarbeid med antikvariske myndigheter.

Lekeplassen stengt

På grunn av nødvendig anleggstrafikk er lekeplassen ved Åkebergveien stengt. Den vil gjenåpnes når taket er ferdig rehabilitert i 2020. Nærmeste lekeplass er Grønlandspark og Klosterenga.

TEK17/22. februar 2019

Trapper tar langt flere liv enn branner

– Det finnes riktig nok ikke sikre tall på dette, men undersøkelser tyder på at trapper tar nær dobbelt så mange liv per år som branner gjør. I tillegg kommer jo alle skadene, og her er det nok store mørketall. Det er på tide å ta dette problemet på alvor. Les hele saken

Til toppen