Hva med et vindkraftverk i husveggen?

Hva med et vindkraftverk i husveggen?

Forskere fra SINTEF har sett på hindre og muligheter for å installere vindkraftverk i og på bygninger. Små vindkraftverk kan utgjøre et viktig tilskudd til strømproduksjonen i byer og tettbygde strøk. Men hvordan kan vi utnytte vinden på beste måte?

  • ENOK
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Artikkelen er publisert med tillatelse fra SINTEF/Gemini.

Forskere fra SINTEF har gjennomgått dagens teknologi og sett på internasjonale prosjekter hvor vindkraftverk er installert på og i bygninger. I tillegg er det gjennomført energisimuleringer, og bygningseiere er intervjuet for å kartlegge holdninger til bygningsintegrerte vindkraftverk.

Plassering og utforming avgjør

Undersøkelsene viser, ikke overraskende, at plassering, størrelse og utforming av vindturbinene er avgjørende for om det er lønnsomt å installere vindkraftverk i og på bygninger. I tillegg har topografien i området og eventuelle vindtunneleffekter stor betydning.

Det bygde miljø er helt forskjellig fra en vindturbin på f. eks fjellet. Blant annet har vi det som kalles vindskygge pga andre bygg. Dette kan man utnytte – samtidig som det kan være et hinder for slike prosjekter.

– I hovedsak er det mindre vind i byen enn på for eksempel havet eller på et fjell. Men samtidig kan man utforme et bygg slik at det bidrar til å akselerere vinden. Når man for eksempel dobler  vindhastigheten med selve konstruksjonen, må man huske på at vindkrafteffekten faktisk øker med hele åtte ganger, opplyser SINTEF-forsker og forfatter bak rapporten, Matthias Haase.

Med andre ord: Det er muligheter for å bruke dette som tilleggskilde til strøm, men dette er et ungt fagområde som krever mer kunnskap. Derfor er forskerne allerede i gang med planleggingen av et nytt prosjekt der målet er å få mer kunnskap om vindforhold i byer og små, bygningstilpassede vindturbiner.

Etterlyser samarbeidspartnere

Til det prosjektet søker forskeren etter partnere som vil bidra: Bygningseiere, rådgivere, vindmølleprodusenter, installatører samt andre forskningsinstitutter som ønsker å delta eller høre mer om det nye prosjektet må svært gjerne ta kontakt, sier Matthias Haase i SINTEF.

Resultatene fra undersøkelsene er presentert i rapporten Building augmented wind turbines – BAWT. Prosjektet er finansiert av Husbanken.

BÆREKRAFT/25. mai 2018

Stor interesse for mer kunnskap om bærekraftig bygg

Nordens største møtested for bærekraftig bygg og arkitektur kommer for første gang til Oslo i oktober. Danskene bak møtestedet har blitt godt mottatt med mange henvendelser fra interesserte utstillere, og har oppstartet samarbeid med blant andre Bellona, OREEC og Omsorgsbygg. Les hele saken

BYUTVIKLING/25. mai 2018

Fra sentrumsdød til sentrumsglød

Kullkranbrua løfter den slitne havna i Aarhus. Den nedlagte flyplassen huser et kunst- og kultursenter. Den tomme butikken har blitt pop-up-shop, verksted, drivhus og grendehus. Torsdag 31. mai åpner DOGA to store utstillinger som viser hvordan vi kan ta i bruk byenes ressurser på nye måter og skape nytt liv i tomme lokaler. Les hele saken

Til toppen