Hva slags materialer bør brukes i det nye regjeringskvartalet?
(Foto: Team Urbis / Statsbygg)

Hva slags materialer bør brukes i det nye regjeringskvartalet?

Betong, tre, stein, glass, stål, aluminium eller leire? Hva slags materialer bør brukes i det nye regjeringskvartalet?

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Mandag 28. mai inviterer Statsbygg, i samarbeid med Byggenæringens landsforening og Nasjonalt program for leverandørutvikling, til seminar om materialbruk i det nye regjeringskvartalet. Seminaret finner sted i Næringslivets hus i Oslo, og det er gratis å delta.

Leverandørindustrien er utfordret

Statsbygg informerer om prosjektet og prosessen for materialvalg, mens leverandørindustrien er utfordret til å fortelle om de ulike materialenes styrker og svakheter med tanke på bruk, sikkerhet, miljø og hvor de ser for seg mulige innovasjonsområder i samarbeid med Statsbygg. Hva er industrien i stand til å utvikle og levere – i dag og i et 3-5 års perspektiv?

Informasjon:

Mandag 28. mai 2018, kl. 10-15.30
Registrering fra 09.30

Næringslivets hus, Middelthuns gate 27, Majorstuen, Oslo

Arrangementet er gratis, men påmelding kreves. Meld deg på via nho.no 

Arrangementet streames. Du trenger ikke melde deg på for å delta via stream.

Faglighet

– Det må ligge faglighet og kunnskap bak beslutningen om materialvalg i et så sikkerhetsintensivt prosjekt som det nye regjeringskvartalet. Derfor er det både givende og spennende å invitere til seminar hvor leverandørindustrien er utfordret på materialvalg, sier prosjektdirektør Knut Jørgensen i Statsbygg.

Skisse- og forprosjekt

– Arkitektkonkurransen i 2017 viste at arkitektur og byggeskikk er godt ivaretatt i det nye regjeringskvartalet. Av juryens rapport fremkommer det at «vinnerprosjektet har som mål at regjeringskvartalet skal være en naturlig del og forlengelse av eksisterende by, og tilpasse seg byen i form og arkitektonisk uttrykk.» I år og neste år vil det pågå et omfattende arbeid med å utvikle vinnerprosjektet gjennom skisseprosjekt og forprosjekt, og materialbruk vil bli et sentralt tema. Endelig valg av materialer vil fastsettes i denne prosessen, forteller Jørgensen.

På rett måte

–  Kunnskap er viktig. Vi vet for eksempel at det per nå er knyttet stor usikkerhet om hvor egnet tre er til bruk i konstruksjoner og fasader i nytt regjeringskvartal grunnet sikkerhetskrav. Også andre materialer har sine styrker og svakheter, men det er ikke til hinder at de kan benyttes i regjeringskvartalet. Bare på rett måte, påpeker prosjektdirektøren. 

– Velkommen til materialseminar.

GRØNNE TAK/16. november 2018

Grønne tak er på fremmarsj i byene

– Grønne tak er ikke bare en ting, slik mange kanskje ser for seg. Når folk hører dette begrepet, tenker man seg gjerne et tradisjonelt torvtak. Men det er altså mye mer enn som så, og grønne tak er på fremmarsj. I Oslo jobbes det med en egen strategi for slike tak. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/16. november 2018

Jakter videre på ideer som kan knekke milliardkoden

Enova anslår at det årlige markedet for lønnsomme energitiltak i bygningsmassen er på flere milliarder kroner. Likevel går det for tregt med energieffektiviseringen. Statsforetaket har allerede støttet 8 ulike forretningskonsept som kan få fart på utviklingen med til sammen 6,4 millioner kroner. Nå er en ny konkurranse ute. Les hele saken

Til toppen