Hvordan arkitekturen påvirker mennesker på flyttefot

Hvordan arkitekturen påvirker mennesker på flyttefot

Programmet til Oslo arkitekturtriennale 2016 (OAT) er klart. Triennalens hovedtema er hvordan arkitekturen bidrar til å endre levemåten til mennesker som flytter på seg. Triennalen samler faggrupper fra hele verden, som blant annet skal presenterer nye ideer til hvordan man kan organisere bosteder til flyktninger, migranter og bostedsløse.

  • Arkitektur
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Programmet til Oslo arkitekturtriennale 2016 er delt i to hovedprogrammer, der formålet er å tegne et bilde av hvordan tilhørighet endres som del av mobilitet og mennesker på vandring. Hovedprogrammene er delt inn i det å komme fra en plass (On Residence) og om det å komme til et sted (In Residence), de engelske betegnelsene er kjente begreper fra kunstverden.

[factbox id="1"]

Flyktningestrømmer og migrasjon

On Residence programmet analyserer hvordan arkitekturen, med dens stedlige, estetiske, tekniske og sosiopolitiske konsekvenser, påvirker oss og omgivelsene våre i en tid hvor vår tilhørighet stadig utfordres og endres. Programmet presenterer arkitekturen i vid forstand, og vil dokumentere hvordan rammebetingelser bidrar til å endre hvordan vi lever, bor og hører til når mennesker flytter på seg. On Residence vil blant annet se på temaer som flyktningestrømmer, migrasjon og bostedsløshet, nye former for familieliv og møte med fremmede kulturer. Man vil også knytte dette til situasjonen med klimaflyktninger, reiseliv og nye teknologier som påvirker delingsøkonomien.

In residence-programmet tar for seg ti steder i verden, og belyser hvordan tilhørighetsfølelsen til mennesker endres i forflytninger. Her utfordrer triennalen arkitekter, til å komme opp med ny kunnskap om hvilke kvaliteter som kan utvikles i fremtidens urbane boliger. OAT har invitert tverrfaglige prosjektgrupper, som består av kunstnere, arkitekter og journalister, til å jobbe med ti utvalgte steder i Oslo, Norden og resten av verden, i samarbeid med lokale ressurser. Disse skal presenteres under triennalen.

Internasjonale fagpersoner

Konferansen som er del av åpningen av OAT, samler arkitekter, beslutningstakere og lokale eksperter. Her skal norske og internasjonale fagpersoner diskutere temaer knyttet til triennalens overordnete temaer. Programmet skal analysere hvordan rammebetingelsene, fysiske omgivelser, lover og regler, teknologi, markedsmekanismer og objekter, bidrar til å endre måten vi lever og bor på når vi flytter på oss.

Oslo arkitekturtriennale består av en rekke arrangementer, to hovedutstillinger, OATs internasjonale konferanser, boklanseringer, verksteder, diskusjoner, samtaler og arenaer for nettverksbygging. Utstillingene er organisert omkring fem følgende temaområder: teknologi for et liv i transitt, å innrette seg etter tilhørighet, det globale hjemmets markeder og territorier, andre grenser og ly i det midlertidige. Utstillingen presenterer rapporter og arkitektoniske strategier knyttet til utvalgte steder i Oslo, Norden og verden for øvrig. Intervensjonsstrategiene omfatter blant annet materialer, digitale plattformer og offentlige rammebetingelser og lovforslag.

Oslo arkitekturtriennale 2016 gjennomføres i perioden 8. september til 27. november.

GJENVINNING/22. mars 2019

Fortsatt mange barrierer i veien for en sirkulær byggsektor

Byggebransjen står for betydelige utslipp og gjenbruksgraden i næringen er lav. Men hvorfor er det slik, og hvilke barrierer er de største? Norsk senter for sirkulær økonomi (NSSØ) og COWI tok debatten da de inviterte til sirkeltreff om materialgjenvinning i et sirkulært perspektiv. Les hele saken

Til toppen