I gang med BREEAM Communities i Norge

I gang med BREEAM Communities i Norge

I Bergen, Stavanger, Kristiansand, Bærum og Oslo finnes seks prosjekter som virkelig tar bærekraftig by og områdeutvikling på alvor.

  • breeam
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

De seks prosjektene Bergen Business Park, Dyngeland i Bergen, 2020 Park Forus i Stavanger, Vestre Havn i Kristiansand, Diakonhjemmet i Oslo og Fornebu Sentrum i Bærum har nylig signert en avtale med BRE (Building Research Establishment) om å ta i bruk BREEAM Communities, et britisk prosessverktøy og sertifiseringssystem for større områdeutviklinger, i Norge.

Det er stort spenn i prosjektene med tanke på geografi, hvilke funksjoner som skal utvikles og hvor langt de har kommet i planprosessen. Enkelte av prosjektene har arbeidet noe med BREEAM Communities tidligere, mens andre er helt ferske på området. Felles er ambisjonen om å utvikle områder med et helhetlig bærekraftsfokus.

[factbox id="1"]

– Å utvikle et bærekraftig område er komplekst og krevende med lange tidshorisonter og mange involverte.Her kan BREEAM Communities bidra med et rammeverk som systematiserer prosessene og sikrer at miljøambisjonene følges opp og dokumenteres, sier Kjersti Folvik, daglig leder i NGBC.

Vil sikre god byutvikling

Vestre Havn i Kristiansand er et av prosjektene som nå er i gang med å bruke BREEAM Communities. Området som skal transformeres er i stor grad med på å definere sentrum i byen. Kristiansand kommune ønsker å utvikle det som i dag er et trafikknutepunkt og en internasjonal industri- og containerhavn til et fleksibelt område bestående av en blanding av industri, boliger og næring.

Kommunen er opptatt av at politikere, utviklere og lokale myndigheter skal få en felles forståelse for god byutvikling og har tro på at BREEAM Communities kan være et nyttig verktøy å ta i bruk for fremtidens byer.

– For et så synlig og betydningsfullt område er det viktig å ta seg god tid til å finne de beste løsningene. Vi vil se om BREEAM Communities kan være et verktøy som sikrer klimavennlig byutvikling og gir dokumentasjon på gode løsninger, sier Anne S. Lislevand i By- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune og prosjektleder for kommunedelplanen Vestre Havn.

Nyttig samarbeid

De seks prosjektene som har signert avtale med BRE har allerede startet samarbeidet om å utvikle felles kriterier for BREEAM Communities under et oppstartsmøte på Gardermoen tilidligere i vår. De ser posititivt på mulighetene til å samarbeide med hverandre.

[img id="1"]

– BREEAM Communities er et nytt og så å si uprøvd verktøy i Norge. Derfor er det svært positivt å kunne gå sammen med andre prosjekter for å diskutere kriterier, metoder og utfordringer med tanke på norske forhold. Å kunne dra nytte av arbeidet NGBC allerede har gjort senker terskelen for å ta i bruk verktøyet, sier Smari Stav i Rambøll, BREEAM Communities Assessor for prosjektet Vestre Havn.

System og prosess

Prosessen med å tilpasse BREEAM Communities til norske forhold startet allerede høsten 2013. Da gjorde NGBC i samarbeid med en rekke aktører i bygge- og eiendomsnæringen en analyse av hvordan BREEAM Communities passer inn i den norske planprosessen. Utgangspunktet var at det skulle utarbeides en egen norsk versjon av verktøyet, men analysen konkluderte med at verktøyet i stor grad kan implementeres i Norge slik det er med noen enkle tilpasninger.

NGBC jobber nå for å senke brukerterskelen for BREEAM Communities blant annet ved å utarbeide kursopplegg og en egen norsk veileder til systemet. Samarbeidet mellom BRE og de norske prosjektene om å utvikle felles kriterier for de seks involverte prosjektene er neste steg i dette arbeidet.

– Vi er veldig glad for at disse prosjektene nå ønsker å teste ut BREEAM Communities i praksis, og håper både prosjektene og NGBC kan høste verdifull lærdom og erfaring som kan videreføres til andre prosjekter. Vi har tro på at BREEAM Communities er et nyttig verktøy for både private og offentlige aktører med ønsker om å konkretisere målsetninger og ta et klarere grep om hva bærekraftig områdeutvikling kan bety i praksis, sier Folvik.

Til toppen