Identifiserer energieffektive bygg for bank
(Foto: Beagle84 / Wikipedia)

Identifiserer energieffektive bygg for bank

Multiconsult har utarbeidet en metodikk for å identifisere de mest energieffektive næringseiendommene i Norge. Arbeidet er utført på oppdrag av Sparebank 1 SMN, i forbindelse med utstedelse av grønne obligasjoner.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Et grønt obligasjonslån er et lån der midlene er øremerket klima- og miljøriktige prosjekter, og banken ønsker å sikre at investeringen går til bygg i tråd med dette. SpareBank 1 SMN har engasjert Multiconsult som rådgiver for å identifisere de mest energieffektive næringseiendommene.

– Metodikken Multiconsult har utarbeidet identifiserer maksimalt de 15 prosent mest energieffektive byggene i Norge. Analysen Multiconsult har utført omfatter kontorbygninger, forretningsbygg, hoteller og restauranter, små industribygg og lager, forteller seniorrådgiver Stig Jarstein i Multiconsult.

De energieffektive byggene i Sparebank 1 SMNs portefølje er beregnet å ha et energibehov som er om lag 45 prosent lavere enn gjennomsnittlige bygg av samme kategori. Kriteriene for å inngå i porteføljen omfatter oppfyllelse av nyere teknisk forskrift, en høy miljøklassifisering eller at byggene er rehabilitert med stor forbedring i energieffektivitet. Også tidligere har Multiconsult utarbeidet slike oversikter for andre banker, men da for boligbygg.

Metodikken er i tråd med Climate Bonds Initiative, en uavhengig non-profitt organisasjon, som arbeider for å mobilisere obligasjonsmarkedet i retning av klimavennlige løsninger. Multiconsult er Approved Verifier hos Climate Bonds Initiative.

SpareBank 1 SMN er en del av SpareBank 1-alliansen og lokalisert i Trøndelag og på Nordvestlandet.

BYGGEPLASS/20. mars 2019

Slik skal AF og Cramo effektivisere byggeplassen

For å effektivisere byggeprosessen, er utleieselskapet Cramo fast til stede på AF Gruppen og Oslo S Utviklings byggeplass i Bjørvika. Målet er å øke produktiviteten ved å alltid ha riktig utstyr tilgjengelig og korte ned leietiden på utstyr. Les hele saken

BREEAM/18. mars 2019

Vant milliardoppdrag i Bærum

Bærum kommune og Veidekke har inngått avtale om å bygge Oksenøya senter på Fornebulandet. Senteret får en meget sterk miljøprofil og skal inneholde en stor barneskole, barnehage, idrettsanlegg og et bo- og behandlingssenter. Oppdraget, som ble vunnet i en pris- og designkonkurranse, er verdt i overkant av 1,1 milliard kroner ekskl. mva. Les hele saken

Til toppen