Imøtekommer økt etterspørsel fra byggebransjen

Imøtekommer økt etterspørsel fra byggebransjen

Trygg Kurs AS lanserer nå høstens kurskalender for å imøtekomme økt etterspørsel fra bygg- og anleggsbransjen.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Trygg Kurs AS opplevde i 2015 en 50% økning av kursleveranser til bygg og anleggsbransjen, og denne veksten fortsetter også i 2016.

- Vi opplever veksten som en konsekvens av økt fokus på å bedre holdninger til HMS-arbeid i bygg- og anleggsbransjen, sier Key Account Manager Joakim Eriksen hos Trygg Kurs AS.

Arbeidsmiljølovens § 3-5 krever at alle virksomheters øverste leder skal kunne dokumentere opplæring i HMS arbeid, men det er holdninger som telles mest i bransjen.

- Ofte ser vi at når deltakere på HMS kurs for ledere får en grundig innføring i den rollen man har som leder, gjør det noe med fokuset på og holdningene til HMS. Resultatet er ofte kompetansehevende tiltak gjennom eksempelvis opplæring i HMS, stillasbygging, risikovurdering, fallsikring, brannvern og opplæring for verneombud, sier Eriksen.

Til toppen