Imøtekommer økt etterspørsel fra byggebransjen

Imøtekommer økt etterspørsel fra byggebransjen

Trygg Kurs AS lanserer nå høstens kurskalender for å imøtekomme økt etterspørsel fra bygg- og anleggsbransjen.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Trygg Kurs AS opplevde i 2015 en 50% økning av kursleveranser til bygg og anleggsbransjen, og denne veksten fortsetter også i 2016.

- Vi opplever veksten som en konsekvens av økt fokus på å bedre holdninger til HMS-arbeid i bygg- og anleggsbransjen, sier Key Account Manager Joakim Eriksen hos Trygg Kurs AS.

Arbeidsmiljølovens § 3-5 krever at alle virksomheters øverste leder skal kunne dokumentere opplæring i HMS arbeid, men det er holdninger som telles mest i bransjen.

- Ofte ser vi at når deltakere på HMS kurs for ledere får en grundig innføring i den rollen man har som leder, gjør det noe med fokuset på og holdningene til HMS. Resultatet er ofte kompetansehevende tiltak gjennom eksempelvis opplæring i HMS, stillasbygging, risikovurdering, fallsikring, brannvern og opplæring for verneombud, sier Eriksen.

JURIDISK/25. april 2019

Kjøper har fortsatt risikoen for om tomten kan utnyttes

Høsten 2018 avsa Høyesterett dom hvor kjøpet av en boligtomt ble hevet, da det viste seg at tomten var ubebyggelig som følge av et offentligrettslig byggeforbud. Enkelte har oppfattet at dette kunne være en oppmyking av kjøpers risiko og at det nå er mindre behov for å sjekke tomten grundig før kjøp. Les hele saken

Til toppen