Industriell overflatebehandling av trekledning

Industriell overflatebehandling av trekledning

Forskningsrådet har nylig bevilget midler til 13 prosjekter på til sammen ca. 80 mill. kroner. Ett av prosjektene er forankret hos Gausdal Bruvoll BA, og handler om fremtidens prosesskontroll av industrielt overflatebehandlet trekledning.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Prosjektet ledes av Treteknisk og skal bidra til utvikling av Gausdal Bruvolls prosesser og produkter.

Gausdal Bruvoll er en av landets ledende bedrifter på overflatebehandlet kledning. Bedriften har de senere årene investert betydelig både med hensyn til utstyr og kompetanse. Nå satses det ytterligere på investeringer knyttet til produksjon og prosesskontroll for å sikre best mulig kvalitet på sluttproduktene.

- For oss er dette forskningsprosjektet avgjørende for investeringene på den måten at vi øker kompetansen på industriell overflatebehandling og kan utnytte investeringene best mulig, sier Jørn Nørstelien, administrerende direktør i Gausdal Bruvoll.

Prosjektet vil bidra til å gi ny og viktig kunnskap

Prosjektet inneholder mange komponenter som er viktige for bransjen. Det gir generelt økt kunnskap om industriell overflatebehandling og bidrar til økt industrialisering og ferdigstillelsesgrad. Introduksjon av avansert automasjon og statistisk produksjonskontroll vil kunne redusere produksjonskostnader, øke kvaliteten på produktene, effektivisere produksjonen og åpne opp for nye produkter. Dette er også overførbart til andre deler av industrien.

- Prosjektet vil bidra til å gi ny og viktig kunnskap om produksjonsprosessene for industriell overflatebehandling og medvirke til bedre sluttprodukter, sier forsker og prosjektleder Ulrich Hundhausen fra Treteknisk.

Treteknisk har lenge arbeidet med fagfeltet trekledning, både ubehandlet og behandlet, og er ett av de ledende fagmiljøene på dette området. Arbeidet omfatter både forskning, produkt- og prosessutvikling, - og mye skjer i nært samarbeid med industrien.

- Vi ser fram til å samarbeide med Gausdal Bruvoll i dette prosjektet, sier administrerende direktør Hilde Tellesbø ved Treteknisk.

Økt kompetanse på alle viktige områder

Treteknisk har sekretariatet for en rekke kontroll- og sertifiseringsordninger. En av disse er «Kledningskontrollen» som er en frivillig kvalitetskontroll for produsenter av overflatebehandlet kledning og samler de fleste leverandørene i markedet.

Industrialisering og større ferdigstillelsesgrad er sentrale områder for å få produkter basert på fornybare ressurser ut i markedet.

- For treindustrien vil dette prosjektet innebære økt kompetanse på alle disse strategisk viktige områdene, sier administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien.

BELYSNING/23. februar 2018

Faglig ekspertise på lys må inn allerede i forprosjektet

– Det er viktig at de som skal planlegge belysningen i et bygge- eller oppussingsprosjekt kommer inn så tidlig som mulig i prosessen. Aller helst i forprosjektet. Riktig lys er en forutsetning for at de som skal bruke arealene, vil trives og være produktive der. Planlegging av et lysanlegg handler om å ta hensyn til brukernes behov samtidig som det skal utgjøre en helhet både funksjonelt og estetisk. Belysningen utgjør i tillegg ca. 20% av det totale energibruket i et kontorbygg så sparepotensialet er stort. Les hele saken

Til toppen