Industrielt trebyggeri er virkelig i støtet

Industrielt trebyggeri er virkelig i støtet

Industrielt trebyggeri blir mer og mer aktuelt da det stilles stadig høyere krav til korte byggetider, kvalitet og økonomi.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Industrielt trebyggeri er nystiftet og har med seg 17 av de mest toneangivende i bransjen innen elementer, massivtre og moduler.

En av initiativtagerne Jan Lindal ved Lindal Treindustri AS er leder i foreningen og ser fram til et givende samarbeid med aktive produsenter over det ganske land.
Sammen med seg har han nestleder Roald Haug ved Støren Treindustri AS, som er en meget toneangivende produsent.

Foreningen satser nå første omgang på å øke kompetansen internt og eksternt. Medlemmene er samstemt i at det er viktig at alle må være villig til å dra lasset sammen og utveksle kunnskap. To medlemsmøter med over 30 medlemmer på hvert møte borger for at interessen er der.

Ved å opptre på en felles plattform for standardiserte kontrakter vil partene få god tiltro til hverandre og oppnå rasjonelle avtaler. Innenfor Norsk Standard og godkjenninger er det mange nivåer en kan jobbe innenfor og det er nyttig å avklare riktig nivå. Treteknisk og SINTEF Byggforsk m.fl. vil her være nyttige samarbeidspartnere.

IKT-verktøy, som spiller sammen er alfa og omega, for å kunne drive rasjonelt. Arkitektens informasjon må kunne leses av rådgivere, produsent og ned på bearbeidingsnivå i bedriften. Her viser det seg at det er mange nok fallgruver. Foreningen har nå alliert seg med IKT-leverandørene for å få det hele papirløst. Dette griper inn i hele bedriften og er krevende for alle.

Medlemmene er store og veldig små, men har et felles ønske om å bli bedre sett i hele verdikjeden. Alle fordelene med et gjennomarbeidet konsept blir ofte neglisjert av kunden, som gjerne vil holde seg til det kjente.

Foreningen ønsker å bruke bransjen eget organ TreFokus AS for synliggjøring og vil diskutere nærmere om en felles satsing. SINTEF Byggforsk har ventet på en slik forening og vil gjerne bidra til å skape felles rasjonelle løsninger i byggeprosessen.

GRØNNE TAK/16. november 2018

Grønne tak er på fremmarsj i byene

– Grønne tak er ikke bare en ting, slik mange kanskje ser for seg. Når folk hører dette begrepet, tenker man seg gjerne et tradisjonelt torvtak. Men det er altså mye mer enn som så, og grønne tak er på fremmarsj. I Oslo jobbes det med en egen strategi for slike tak. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/16. november 2018

Jakter videre på ideer som kan knekke milliardkoden

Enova anslår at det årlige markedet for lønnsomme energitiltak i bygningsmassen er på flere milliarder kroner. Likevel går det for tregt med energieffektiviseringen. Statsforetaket har allerede støttet 8 ulike forretningskonsept som kan få fart på utviklingen med til sammen 6,4 millioner kroner. Nå er en ny konkurranse ute. Les hele saken

Til toppen