Gitterbjelker brukt på Bjørkehagen skole i Kaupanger.
Gitterbjelker brukt på Bjørkehagen skole i Kaupanger. (Foto: Trefokus )

Industrielt trebyggeri gir store muligheter for utviklingen av byggenæringen

Det har i løpet av de senere år blitt oppført en stor mengde store byggeprosjekter med tre som hovedmateriale. Dette omfatter blant annet skoler, boligblokker, næringsbygg, idrettsbygg og omsorgsbygg. Disse prosjektene har i hovedsak benyttet ulike typer trebaserte industrialiserte konsepter. Dette var ett av temaene på TTF’s årlige julemøte nylig.

  • Tre
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Arnold Sagen, som er en av treindustriens mest erfarne personer knyttet til industrielt trebyggeri, presenterte spikerplatebaserte løsninger og konsepter på Treindustriens Tekniske Forenings julemøte. Han arbeider hos Jatak, som er en av de største aktørene i dette markedet, men er også knyttet til Norske Takstolprodusenters Forening. Takstolforeningen har rundt 50 medlemmer spredt over hele landet og leverer tak-, vegg- og dekkekonstruksjoner med spikerplater til alle typer byggeprosjekter.

Trebaserte konstruksjoner håndterer de fleste aktuelle spennvidder, og har nødvending styrke, stivhet og bæreevne i de fleste aktuelle byggtyper. Dette vil selvsagt være prosjektavhengig og i enkelte prosjekter vil kombinasjoner med andre materialer/produkter være hensiktsmessig og mest effektivt.

Enklere for kunden å velge å bygge med tre

Økende industrialisering av byggeriet bidrar generelt sett til å redusere usikkerheten, og gir dermed bedre kontroll over byggekostnadene samt kostnadseffektive bygg. Dette gjelder også for de trebaserte konsepter. Økt bruk av pre-cut/konstruksjonspakker, elementer, moduler, limtre, massivtre og andre trebaserte konsepter gir raske og effektive byggeprosesser. Et viktig moment i slike prosesser er fokus på god planlegging, logistikkflyt og god design. Dette er forhold som peker på økt grad av samspill mellom byggherre, arkitekt, ingeniør og entreprenør i den innledende fasen av byggeprosessen.

Spikerplatekonstruksjoner i samvirke med limtre brukt i Vøyen Gård.
Spikerplatekonstruksjoner i samvirke med limtre brukt i Vøyen Gård. Foto: Trefokus

- En av mulighetene, og samtidig utfordringene, er koblingen mellom de industrielle konseptene og god arkitektur. De industrielle konseptene er økonomisk effektive blant annet på grunn av kort bygge/montasjetid. Samtidig gjør manglende kompetanse hos planleggerne at man ikke klarer å utforme byggene effektivt, og samtidig få god arkitektur. På bakgrunn av dette taper man fortsatt litt konkurransekraft, sier Sagen, men peker samtidig på at man er i god dialog med arkitektene og planleggerne om dette.

Ett av hovedbudskapene fra Sagen var at industrielle trekonsepter skal gjøre det enklere for kunden å velge å bygge med tre i store og små prosjekter. Nylig ble et prosjekt – Bjørkehagen – i Leikanger sluttført. Dette er et typisk kombinert bygg med forretningslokaler i første etasje og leiligheter i etasjene over. Slike bygg er det mange av over hele landet, og her er det brukt vegg- og takelementer og gitterdragere i dekkene.

- Jatak og flere andre leverandører leverer i hovedsak pre-cut/konstruksjonspakker, elementer til vegg, gulv og tak, etasjeskiller og takkonstruksjoner i gitterbjelker. Dette innebærer at man har komplette byggesystemer som kan brukes til ulike typer bygg og konstruksjoner, pekte Sagen på.

Innovasjon og utvikling

Takstolforeningen og Jatak har et løpende fokus på innovasjon og utvikling. De senere årene har det vært jobbet mye med utvikling av gitterbjelker og introduksjonen av disse i markedet. Gitterbjelker kan brukes i dekker, tak og vegger.

- Byggenæringen er relativt konservativ og det tar tid å få nye produkter inn i bransjen og markedet – mellom 10 til 15 år – men nå er etterspørselen etter disse produktene økende, sier Arnold Sagen.

Arnold Sagen, som er en av treindustriens mest erfarne personer knyttet til industrielt trebyggeri, presenterte spikerplatebaserte løsninger og konsepter på Treindustriens Tekniske Forenings julemøte.
Arnold Sagen, som er en av treindustriens mest erfarne personer knyttet til industrielt trebyggeri, presenterte spikerplatebaserte løsninger og konsepter på Treindustriens Tekniske Forenings julemøte. Foto: Trefokus

Nå bygges det et nytt helsebygg i Florø, og her er det utviklet et nytt konsept for tekniske installasjoner. Konsepter som er utviklet er en «installasjonsstige» i korridoren hvor all teknisk infrastruktur er montert i fabrikk og heises inn i sin helhet som store elementer inn i bygget. Dette gir store besparelser sammenlignet med å ha mange fag på byggeplassen samtidig, ventetider og logistikk.

En annen innovasjon er avstivende elementer basert på spikerplatekonstruksjoner. Disse kan særlig brukes i større bygg hvor behovet for avstiving er betydelig. Store og små åpninger tilpasses behovet for avstiving, og både tak- og veggflater tas i bruk. Avstivingsrammer har store bruksmuligheter og gir nye markedsmuligheter for trekonstruksjoner.

Fotballklubben Sarpsborg 08 vurderer å bygge ett nytt tribuneanlegg og her ligger det et forslag til å bygge hele tribuneanlegget i spikerplatekonstruksjoner. Dette blir eventuelt et anlegg av betydelig omfang og ett av de største enkeltprosjektene hvor spikerplatekonstruksjoner tas i bruk.

- Kreativitet og teknisk kompetanse er nødvendig for å løse mange av disse oppgavene, sier Sagen.

Kombinerte systemer mellom ulike industrielle trebaserte systemer er framtiden. Her vil spikerplatekonstruksjoner, massivtre og limtre gi store muligheter i ulike typer byggeprosjekter. Trebaserte systemer kan gjerne også brukes i kombinasjon med andre materialer.

- Dekkesystemer med statisk samvirke mellom betong og tre blir trolig en del av framtiden. Tre og stål i bærekonstruksjoner kan også være hensiktsmessige systemer for å få lavest mulig dekkehøyder.

Viktig posisjon i framtidens byggeri

Sagen oppsummerte med at trebaserte konstruksjonsløsninger har en viktig posisjon i framtidens byggeri. Han pekte også på viktigheten av å utvikle yrkesstoltheten i bransjen, og få fokus på å gjøre ting bra og ordentlig i hele planleggings- og byggeprosessen.

- Leverandørene av spikerplatekonstruksjoner og Takstolforeningen jobber kontinuerlig for å bidra til dette, avslutter Sagen.

TEK17/22. februar 2019

Trapper tar langt flere liv enn branner

– Det finnes riktig nok ikke sikre tall på dette, men undersøkelser tyder på at trapper tar nær dobbelt så mange liv per år som branner gjør. I tillegg kommer jo alle skadene, og her er det nok store mørketall. Det er på tide å ta dette problemet på alvor. Les hele saken

Til toppen