Grorud flerbrukshus.
Grorud flerbrukshus. (Illustrasjon: LINK arkitektur)

Informasjonsmøte om anskaffelsesprosess til fire byggeprosjekter

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF inviterer entreprenører, rådgivere og andre interesserte til informasjonsmøte om anskaffelsesprosess til fire nye spennende prosjekter.

  • Bygg
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Kultur- og idrettsbygg vil i løpet av våren invitere markedet til å gi tilbud på å bygge følgende nye anlegg:

  • Grorud flerbrukshus
  • Frogner ishall
  • Ullern flerbrukshall
  • Museumsutsikkeren

Se hele kunngjøringen i Doffin 

Kort om prosjektene

Grorud flerbrukshus:

Fakta:

Tid: tirsdag 6. mars kl 14:00 - 15:00

Sted: Kultur- og idrettsbyggs lokaler i Olav Vs gt 4, 7. etasje

Påmelding: innen 5.mars 

Grorud flerbrukshus er regulert i en større idrettspark i Grorudveien 7. Den nye flerbrukshallen blir tilrettelagt for flerbruk og sambruk mellom barnehage, idrett og kultur. Planene inkluderer et hallareal på 25 x 45 m som er vanlig spilleflate for håndballhall, treningsrom og garderober, klubblokaler for Grorud IL, barnehage med 6 baser og temarom.

Frogner ishall:

Frogner ishall blir et anlegg for kunstløp og hockey, og skal også ha eget styrkerom, i tillegg til kontorer og møterom. Hallen er prosjektert til 4600 BTA og skal ha tribuneplass til 300 personer. Ishallen skal ligge mellom Frogner stadion og tennisbanene. Planlagt byggestart er høsten 2018.

Ullern flerbrukshall:

Den nye flerbrukshallen skal bygges i tilknytning til Ullern idrettspark. Planene omfatter flerbrukshall på 25x45m med standard spilleflate for håndballhall, garderober, øvrige støtterom som treningslokale, lager og teknisk rom og klubblokaler for Ullern IF.

Museumsutstikkeren:

Museumsutstikkeren er et prosjekt som innebærer å opparbeide et areal sør for nytt Munchmuseum i Bjørvika. Arealet vil være en forlengelse av utomhusarealet til Munchmuseet og markere en overgang fra Akerselva til sjøen. Museumsutstikkeren er et rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene for nytt Munchmuseum, og består av en opparbeidelse av 1131 m2 torg- og kaiareal sør for det nye museet.

Til toppen