Illustrasjon av Norges første økolandsby i Hurdal.
Illustrasjon av Norges første økolandsby i Hurdal.

Inkluderende byer - naive drømmer eller et faktisk skifte?

Bredere deltakelse og brukerinvolvering i bolig- og stedsutvikling er en tydelig trend. Samtidig undersøkes nye konsepter for bruk av sentrum og byenes felles rom. Hva er nytt? Hva er nytten?

  • Klima
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Klimapartnere og Asplan Viak inviterer til frokost og samtale med
utgangspunkt i konkrete eksempler, initiativ og erfaringer.

Program:
- Frokost serveres fra 08:30.
- Faglig program starter 09:00 og slutter 11:30.
- 15 minutters pause blir lagt inn midt i programmet.

Møteleder: Netten Østberg, Asplan Viak

Velkommen
Øyvind Mork, styreleder i RIF og administrerende
direktør i Asplan Viak.

Prosjekteksempler
Programmering med brukerperspektiv på Hasle
v/Karoline Birkeli-Gauss og Håkon Ellingsen, Asplan Viak.

Hva kan byøkologiske boliger være? Habitat Haus og andre eksempler v/Odd Øverdahl, Asplan Viak.

Beboerstyrt boligtilbud, hva skal til? Tøyen Boligbyggelag v/Ole Pedersen, Katja Bratseth og Ida Belland.

Hvordan skape den sosiale byen? Erfaringer fra «Levende lokaler» i Arendal v/Lisbeth Iversen, Arendal kommune.

Samtale med:
• Camilla Moneta, Fagsjef i Norske Arkitekters Landsforbund
• Michael Fuller-Gee, Byplanlegger i Arendal kommune
• Hanna E. Marcussen, Byråd for byutvikling i Oslo kommune

Til toppen