Inngår samarbeid med Miljøstiftelsen ZERO

Inngår samarbeid med Miljøstiftelsen ZERO

I november 2015 forpliktet Veidekke til seg å drive virksomheten i samsvar med FNs togradersmål. Som et av flere tiltak inngår Veidekke et strategisk samarbeid med miljøorganisasjonen Zero for å nå selskapets klimaambisjon. I første omgang skal samarbeidet med Zero bidra til å akselerere overgangen til fossilfri maskinpark.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Miljøstiftelsen ZERO er en uavhengig, ideell miljøstiftelse som arbeider med å drive frem nullutslippsløsninger og forhindre investeringer i løsninger som gir utslipp.

- Målsettingen med dette strategiske samarbeidet er i første fase å akselerere Veidekkes overgang til en fossilfri maskinpark - med andre ord overgang til elektrisitet, biodrivstoff og hydrogen. Med vårt felles engasjement for en bærekraftig utvikling vil Veidekke gjennom dette partnerskapet stå enda sterkere i vårt bidrag til det grønne skiftet, sier Veidekkes konserndirektør for HR og bærekraft Hege Schøyen Dillner.

Artikkelen fortsetter under video.

Et fruktbart samarbeid

Veidekke vil i tillegg få økt kunnskap om ny teknologi og andre nye løsninger som kan omsettes i konkrete klimatiltak for konsernet. Både Veidekke og ZERO vil i tiden fremover ha dialog og dra veksler på hverandres erfaringer faglig og politisk. ZERO vil holde Veidekke oppdatert på utviklingen av relevante politiske virkemidler og løp.

- Der ZERO jobber på et strategisk og politisk plan for å erstatte forurensende teknologi med utslippsfrie alternativer, jobber Veidekke daglig med å utvikle konkrete løsninger for å være best på miljø i praksis. Vi ser frem til et fruktbart samarbeid, sier Hege Schøyen Dillner. 

- Vi er veldig stolte av at vi har inngått et samarbeid med Veidekke, som er en framoverlent og miljøengasjert entreprenør og eiendomsutvikler, sier Marius Holm, leder av Miljøstiftelsen ZERO.

- Vi skal blant annet samarbeide om utslippsfrie anleggsmaskiner, hvor Veidekke allerede går foran som et godt eksempel, og på andre områder hvor Veidekke har mulighet til å dra med seg hele bransjen i en mer klimavennlig retning. Vi har stor tro på at denne typen samarbeid vil gi positive ringvirkninger, sier Holm.

GJENVINNING/22. mars 2019

Fortsatt mange barrierer i veien for en sirkulær byggsektor

Byggebransjen står for betydelige utslipp og gjenbruksgraden i næringen er lav. Men hvorfor er det slik, og hvilke barrierer er de største? Norsk senter for sirkulær økonomi (NSSØ) og COWI tok debatten da de inviterte til sirkeltreff om materialgjenvinning i et sirkulært perspektiv. Les hele saken

Til toppen