Innovasjon utvikler byene

Innovasjon utvikler byene

Byene er knutepunkter for entreprenørskap og innovative aktiviteter. Gjennom prosjektet Byen som innovasjonsplattform skal DogA finne ut mer om sammenhengen mellom innovasjon og byutvikling.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Målet med prosjektet er å komme frem til konkrete tiltak, metoder og prosesser som eiendomsutviklere, kommuneplanleggere og andre aktører kan ta i bruk for å skape enda bedre byer og steder.

Innovasjon og verdiskaping

”Byen som innovasjonsplattform” ser på som drivere for økonomisk, sosial og miljømessig verdiskaping anerkjennes i stadig større grad.

– Mangfoldet av mennesker med ulik kulturell bakgrunn, kompetanse og økonomi sammen med byenes mange ulike fysiske rom, gir helt unike forutsetninger for innovasjon og utforskning av løsninger, forklarer Tor Inge Hjemdal, direktør for arkitektur på DOGA.

– Mange steder arbeides det med smarte byer, og det har vært mye fokus på teknologi. Men vil egentlig alle disse duppedittene gjøre byene smartere? Vi vil se på hva byen trenger, og hva vi må gjøre for å få det til, sier Siri Holmboe Høibo, rådgiver arkitektur i DogA.

Urbane eksperimenter

– Gjennom metodikken Urban Living Lab (ULL) ser vi på hvordan utformingen av det fysiske rommet skaper forutsetninger for entreprenørskap og verdiskaping, sier Hjemdal.

Det er nye aktører som nå er med å forme byutviklingen, og vi er med å rigger prosessene

Ull er ikke en strengt definert metode, men legger til rette for tett kobling mellom offentlig og privat sektor, akademika og innbyggerne (kvadruppel helix-modell). ULL benytter kreative samarbeidsformer som integrerer aktører i hele prosessen som samskapere. ULL opererer innenfor et avgrenset geografisk område, men uten å være bundet av fysiske eller administrative grenser.

– Gjennom Urban Living Lab skal man utvikler, teste og evaluerer nye idéer og løsninger i komplekse og realistiske sammenhenger, forteller Høibo.

Entreprenører som motor

På Tøyen i Oslo er man i full gang med å teste ut noe av metodikken i praksis. Aksen Hovinbyen-Tøyen-Sørenga kan betraktes som et Urban Living Lab, der Tøyen Startup Village (TSV) er en katalysator. Visjonen for TSV er å gjøre bydelen til en nyskapende og berikende oppstartsarena, der man bevisst bruker entreprenører som en motor i byutviklingen.

– I TSV følger vi en landsbylogikk. Vi har et geografisk avgrenset areal med uavhengige og egenartede tilhørende enheter som kobles sammen av viktige funksjoner, transportruter og møteplasser, sier CEO Beathe Due i Tøyen Startup Village.

– I tillegg til at firma som Schibsted Vekst og Telia er med har TSV samarbeid med biblioteket der Biblio (for barn mellom 10 og 15 år) har kodeklubb en gang i uken. Høgskolen i Oslo og Akershus er her og vi jobber med å engasjere lokale skoler, sier Due.

Møteplass for nye ideer

Når jeg blir vist rundt i gangene på TSV møter vi gründere med svært ulik bakgrunn. To Good to Go vil begrense matsvinnet i byen, Minvoice har i sommer lansert en betalingsapp, mens Leididi utvikler løsninger innen medisin. Den nyåpnete TSV Workbar & Reception har fått besøk av en globetrotter av en kaffebargründer.

– Startup-ene betaler en liten husleie, men på kaffebaren kan man jobbe gratis. Den fungerer også som vår resepsjon, forteller Due.

Vi bruker bydelen aktivt, vi handler mat og drikke fra lokale butikker. Og vi drar med oss virksomheter i området.

TSV er den fysiske møteplassen som gjør at mennesker med ulik bakgrunn møtes. De diskuterer tverrfaglig og kommer opp med ideer som fører til handlinger – og da blir det innovasjon. I dag er TSV kontorplass for vel 60 personer fordelt på 30 virksomheter.

– Jeg tror det er bra at folk ikke bare i private, men også i offentlige virksomheter kommer seg ut av sitt vante miljø, ut av komfortsonen. Da møter de andre mennesker med annen erfaringsbakgrunn og andre anskuelser, sier Due.

– Hos oss kan de jobbe på en annen måte, prosjektbasert og uforstyrret. Vi oppfordrer også de som har sin ”faste” arbeidsplass her på huset til å besøke co-works i andre land, sier hun.

Mot bedre byer?

DogA skal ikke bygge noe fysisk, men sørge for å sette i gang aktiviteter og bidra til at prosessene blir gode.

– Vi skal få andre til å bruke Urban Living Lab metodikken i utvikling av byområder.
Metodikken er interaktiv, det vil si at prosessen og produktet kontinuerlig forbedres. Man tester ut løsninger og justerer underveis. Det kan være bra å påvirke til innovasjoner som er med på å skape en bedre by, sier Høibo.

– DogA sitter på mye kompetanse når det gjelder prosesser og planlegging. Det er nye aktører som nå er med å forme byutviklingen, og vi er med å rigger prosessene. Forhåpentligvis vil det bidra til en god byutvikling, sier Hjemdal.

Til toppen