Taket er sirkelformet med dobbelkrummet overflate. Dette gjør at alle bærebjelkene i taket må ha forskjellige utforminger hele veien rundt bygget.
Taket er sirkelformet med dobbelkrummet overflate. Dette gjør at alle bærebjelkene i taket må ha forskjellige utforminger hele veien rundt bygget. (Bilde: AART arkitekter/Statsbygg)

Innovasjonspris til 3D modellen av Vikingtidsmuseet

Vi kan nok vente oss mye av det nye Vikingtidsmuseet, som Statsbygg har fått i oppdrag å planlegge på Bygdøy. Nå har den nyskapende bruken av den tredimensjonale byggemodellen for museet vunnet en pris.

  • BIM
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

På den årlige teknologikonferansen «Den Kloke Teknologi» mottok  Harald Yggeseth en pris for sine ideer og nyvinninger i utformingen av bygningsinformasjonsmodellen (BIM) . Yggeseth jobber i Hjellnes Consult, som er Statsbyggs byggteknisk rådgiver for museet. Idéen var å automatisere utformingen av bærekonstruksjonene som skal holde taket oppe på det nye Vikingtidsmuseet.

Oppgradering og utvidelse

Vikingtidsmuseet på Bygdøy er en del av Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo. I museet finnes gravfunnene fra Tune, Gokstad, Oseberg og Borre. Kulturhistorisk museums bygninger i sentrum og på Bygdøy dekker ikke lenger museets arealbehov og trenger bygningsmessig oppgradering og utvidelse.

Yggeseth brukte programmeringsmoduler i BIM-verktøyet til å automatisere utformingen av hele bæresystemet i taket.
Yggeseth brukte programmeringsmoduler i BIM-verktøyet til å automatisere utformingen av hele bæresystemet i taket. Foto: AART arkitekter/Statsbygg

Regjeringen tok i 2013 et konseptvalg for Kulturhistorisk museum som innebærer en delt lokalisering med vikingskipene inkludert vikingtidssamlingen på Bygdøy, resten av Kulturhistorisk museum på Tullinløkka og magasinlokaler på Økern.

Visjonen for et nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy er å skape et globalt ledende senter for formidling av kunnskap om vikingtiden. Vikingskipshuset (dagens museumsbygg) skal inkluderes i et helhetlig og funksjonelt museumsanlegg på til sammen ca. 13.000 m2 BTA.

Brukte programmeringsmoduler i BIM-verktøyet

AART arkitekter vant den åpne plan- og designkonkurransen for det nye museet i 2016. De ga taket en spennende og utfordrende form. Det er sirkelformet med dobbelkrummet overflate. Dette gjør at alle bærebjelkene i taket må ha forskjellige utforminger hele veien rundt bygget.

Yggeseth brukte programmeringsmoduler i BIM-verktøyet til å automatisere utformingen av hele bæresystemet i taket. En komplett utforming av de  bærende takkonstruksjoner kan gjøres på under ett minutt. Automatiseringen gjør også at hvis noe endres ett sted i bygget,  så kan programmet  raskt og effektivt regne ut hvilke endringer som må gjøres i bærekonstruksjonen. Dette gir en bedre og mer effektiv løsning i planleggingen av bygget.

MILJØ/16. januar 2019

Multiconsult vinner miljøpris

Multiconsult er kåret til Årets Miljøfyrtårn 2018 for sitt foregangsarbeid med å trekke bærekraft inn i startfasen av oppdrag og prosjekter. God prosjektering og rådgiving er en forutsetning for å lykkes med bærekraft innen bygg, anlegg og eiendom, der selskapet har sin virksomhet. Les hele saken

Til toppen