Innovasjonsprisen for universell utforming 2015

Innovasjonsprisen for universell utforming 2015

Bybanen i Bergen, St. Olavs Hospital, Skatteetaten.no, Høgskolen i Bergen og Melin Medical er kategorivinnere av den prestisjetunge Innovasjonsprisen for universell utforming 2015.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

– Målet med prisen er å løfte fram nyskapende løsninger og arealer som alle kan bruke. Vi mottok totalt 48 søknader som tilfredsstilte kriteriene for prisen, og nå har juryen kåret seks kategorivinnere. Disse er alle finalister til selve hovedprisen – Innovasjonsprisen for universell utforming – som ble delt ut 18. februar, sier Onny Eikhaug, programleder i Norsk design- og arkitektursenter.

[factbox id="1"]

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne, som delte prisen, understreker at god universell utforming er lønnsomt i mange sammenhenger.

– Universelt utformede løsninger bidrar til økt inkludering, likeverd og like muligheter. Dette er både bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk lønnsomt. Finalistene er alle gode eksempler på universell utforming med stort brukerfokus, sier statsråden.

Bybanen: Modig, innovativ bane

Bybanen i Bergen er utropt som vinneren av transportkategorien.

– Dette er det første baneanlegget i Norge som er universelt utformet på en helhetlig måte. Bybanen er et modig, innovativt prosjekt i norsk målestokk. Den tilbyr en transportløsning som alle kan bruke på likeverdig vis. Bybanen har oppfylt ambisjonen om å bli bergensernes foretrukne offentlige transportmiddel, sier Nina Tøgard, kategorileder for transport i juryen.

[slider]

St. Olavs Hospital: Brukerne i sentrum for alt

St. Olavs Hospital er alene om ta to kategoriseiere. Sykehuset i Trondheim har vunnet både arkitektur- og landskapsarkitekturkategorien og ble også kåret til hovedvinner.

– Det unike med St. Olavs Hospital er at de har satt brukeren i sentrum for absolutt alt. Hensynet til pasienten, pårørende, ansatte og studenter har bestemt alt fra utformingen av bydelen og bygningsmassen, helt ned til den enkelte sengepost. Det er en prestasjon at man har klart å beholde et helhetlig brukerfokus i dette enorme prosjektet gjennom 15 år, sier Knut Hovland. Han er både juryleder og kategorileder for arkitektur.

Skatteetaten.no: Enklere å forstå det vanskelige

Nye Skatteetaten.no ble lansert i 2012 og representerer en ny hverdag for alle som strever med vanskelige skattespørsmål. Gjennom hele utviklingsløpet har Skatteetaten lyttet til brukerne sine gjennom brukerstudier, workshoper og tilbakemeldinger fra saksbehandlerne. Dermed har forkortelser, fagterminologi og lange setninger blitt erstattet med et lettfattelig og tydelig språk. Intrikate skatteregler forklares gjennom enkle kalkulatorer, og det er enklere å finne informasjonen man leter etter.

– I møte med det norske skattesystemet har de fleste av oss opplevd barrierer, så Skatteetatens satsing på klar og enkel kommunikasjon er både gledelig og nødvendig, sier kategorileder for interaksjons- og informasjonsdesign i juryen, Wilhelm Joys Andersen.

Høgskolen i Bergen: Lystbetont læring

Ved høgskolens anlegg på Kronstad i Bergen er den universelle utforming så godt tilrettelagt at flere studenter nå bruker skolen aktivt også utenom vanlig skoletid. Møbler og innredning, belysning og materialer brukes på gjennomtenkt og variert vis.

– Kombinasjonen av nytt og gammelt er håndtert på en god måte, og resultatet er en skole som innbyr til sosiale aktiviteter og lystbetont læring, sier professor ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen, Dave Vikøren. Han er kategorileder for møbel og interiør i juryen.

Melin Medical: Inkluderende betalingstjeneste

Betalingsløsningen til Melin Medical har god funksjonalitet og brukergrensesnitt for både helsepersonell og pasienter. Terminalene har et enkelt og intuitivt grensesnitt, og tilpasser seg etter brukernes ulike behov. Fargekoder, store bokstaver, sterke kontraster og talefunksjon er blant tilpasningene som terminalene kan gjøre.

– Her ligger universell utforming som en urokkelig grunnstein. Tjenesten viser god forståelse for alle slags behov, om det er legen med dårlig tid eller pasienten som kanskje ser dårlig eller sitter i rullestol. Mange detaljer som betyr litt for mange – og mye for noen – er tatt inn i løsningen, sier kategorileder for tjenestedesign i juryen, Jan Walter Parr.

Til toppen