Innovativ teknologi kan revolusjonere rehabilitering av skoler

Innovativ teknologi kan revolusjonere rehabilitering av skoler

Den norske tekniske entreprenøren Caverion skal rehabilitere ventilasjonsanlegget til Trosterud skole i Oslo mens skolen er i drift. Målet med innovasjonsprosjektet er å redusere gjennomføringstiden og få ned kostnadene.

  • Entreprenør
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Direktør Jens Petter Burud for Teknologi og Utvikling i Caverion ser fram til å teste ut teorien om å ta to og to klasserom samtidig. Han forteller at lykkes de i pilotprosjektet på Trosterud kan man i fremtiden slippe å transportere elevene ut i brakkerigger under rehabiliteringsperioden. På denne måten sparers elevene for frustrasjon og samfunnet for kostnader.

– Selve konseptet er godt kjent. Nå satser vi på at utprøvingen gir oss interessante og gode resultater. Lykkes vi, vil det gi store samfunnsgevinster, samt at skoler og næringsbygg får gode ventilasjonsløsninger med godt inneklima. Og så er det jo ekstra hyggelig at dette er en norsk oppfinnelse og at leveransen kommer fra en norsk bedrift, sier han.

I 2014 vant Caverion innovasjonskonkurransen om et pilotprosjekt som skal oppgradere eldre ventilasjonsanlegg i Bergen og på Trosterud skole i Oslo. Bak konkurransen står NHO og KS, i regi av Nasjonalt program for leverandørutvikling, sammen med Bergen kommune og Undervisningsbygg. I Oslo og Bergen ønsket man innovative løsninger, der en av forutsetningene var teknologi som møter kravene til passivhus-standard.

[factbox id="1"]

Foruten å sikre et godt innemiljø for elever og ansatte, skal prosjektet erstatte det gamle anlegget mens skolen er i normal drift, med totalløsningen KlimaTak, som sikrer behovsstyrt ventilasjon. Produktet er utviklet av Caverion Norge, og samler alle tekniske løsninger i et bygg på ett sted, både ventilasjon, elektrokabler, IKT samt sprinkler og rør.

– Typisk for rehabilitering av ventilasjonssystemene på eksisterende skoler er at det blir omfattende og kostbart. Ved dette prosjektet skal vi test ut nye løsninger ved å ta to og to klasserom i uka, for å undersøke muligheten for redusere gjennomføringstiden og kostnadene, sier prosjektleder Erik Eskild i Undervisningsbygg, som har store forhåpninger til å prøve ut og utvikle et system som ivaretar alle hensyn når skolen har elever til stede.

Direktør for forretningsutvikling Roar Andersen, i Caverion er glad for den innovative anskaffelsen.

– Vi har mange års erfaring i å sikre et optimalt innemiljø, og er glade for at det nå er fokus på å forbedre inneklimaet i skolene, sier Andersen som sier at fellesanskaffelsen i Bergen og Oslo kommuner har gitt gevinster. Caverion har allerede fått en teknologi-boost.

– Vi ønsker å være i front på teknologiutviklingen, derfor er det svært nyttig for oss å få muligheten til å teste ut hvordan man utvikler et inneklimaanlegg mens skolen er i full drift, Andersen.

Caverion skal installere totalløsningen ”KlimaTak” som skal sikre et optimalt inneklima og samtidig samler alle tekniske løsninger i bygget på ett sted, både ventilasjon, elektrokabler og IKT, samt at sprinkleranlegget er forbundet på ett sted i taket.
KlimaTak, som ble utviklet i Norge i 1997, har frem til i dag vært under kontinuerlig optimalisering og skal nå testes ut i renovasjonsprosjekter.

Produktet integrerer flere tekniske disipliner og danner derfor et tverrfaglig og helhetlig konsept. Det er energibesparende, trekkfri og har nærmest lydløs ventilasjon og kjøling uten bruk av isvann, som forhindrer kondens og vannlekkasjer fra kjøleanlegg. Anlegget kan reguleres ved fjernstyring over internett.

VEDLIKEHOLD/19. februar 2019

Flere offentlige bygg uten overflatebehandling

– Det finnes jo en del forskjellige definisjoner av hva som er en vedlikeholdsfri fasade. Hva er i grunnen vedlikeholdsfritt? Men om vi definerer dette som «ikke-overflatebehandlet trevirke» tror jeg neppe dette vil bli den helt store trenden i tiden fremover. Les hele saken

BIM/19. februar 2019

Bedre byggeprosesser med nye internasjonale standarder for BIM

Internasjonalt er bygge- og anleggsnæringen i sterk vekst, og med det følger behovet for effektive, globale verktøy som bygningsinformasjonsmodellering (BIM). De nye internasjonale standardene gir mer effektivt samarbeid, mener den norske lederen for arbeidsgruppen som har utviklet de nye standardene, Jøns Sjøgren fra Boligprodusentene. Les hele saken

Til toppen