Fra skolestart i 2018 kan elevene på Heimdal videregående skole nyte godt av et skolebygg som er bygget for lavutslippssamfunnet.
Fra skolestart i 2018 kan elevene på Heimdal videregående skole nyte godt av et skolebygg som er bygget for lavutslippssamfunnet. (Illustrasjon: Skanska / Rambøll))

Introduksjon av ny teknologi i bygg og områder

Blir du med og flytter fronten i byggemarkedet? Vil du utforske muligheten til å strekke deg lenger i utviklingen av ny energi- og klimateknologi for fremtidens bygg og områder?

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Enova kan gi den økonomiske støtten du trenger for å investere i innovative løsninger som viser hva som er mulig å oppnå i bygg og eiendomsmarkedet.

Innovasjonen skal være banebrytende og bidra til å flytte byggemarkedet mot lavutslippsamfunnet. Vi ønsker å få demonstrert hva som er mulig å oppnå med helhetstenking, der bygget samspiller med området, energisystemet og lokale transport- og lagringsløsninger.  

Hva får bedriften støtte til?

Du kan få støtte til innovative løsninger i enkeltbygg og områder, samt tiltak som reduserer klimagassutslipp. Tiltakene kan være enkeltteknologier, teknologier i samspill med hverandre og energisystemet og forretningsmodeller knyttet til innovasjon. 

Hvem kan få støtte?

Enova støtter aktører som ønsker å benytte innovative energiløsninger i konkrete byggeprosjekter og/eller områdeutbygginger og som skal investere i prosjektet, eller en teknologileverandør som ønsker å demonstrere nye løsninger i konkrete prosjekter. 

Hvor mye kan bedriften få i støtte? 

Støtten gis som investeringsstøtte, maksimal støtteandel varierer fra 30 til 60 % av de godkjente merkostnadene for prosjektet, avhengig av bedriftens størrelse.

Enova støtter kun merinvesteringene knyttet til innovasjonen. Merkostnaden er differansen mellom den ønskede investeringen og den alternative standardløsningen.

Søknadsfrister

Enova har fire utlysningsrunder i året:

1. mars, 1. mai, 1. september og 1. november. 

DIGITALISERING/ 9. april 2019

Styrker sin posisjon som digitaliseringspartner til byggebransjen i Norden

Infobric utvider sortimentet av smarte digitale løsninger for å øke sikkerheten og effektiviteten i den nordiske byggebransjen. Gjennom oppkjøpet blir Tempus AS med datterselskapet Templus AB nå en del av Infobric. Les hele saken

Til toppen