ISO-sertifisert innen kvalitet og miljø

ISO-sertifisert innen kvalitet og miljø

Veidekke Industri AS har nylig mottatt sertifikatene for de oppdaterte standardene ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015, og er dermed den første i bransjen som sertifiseres etter ny standard.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

De siste årene har Veidekke Industri AS jobbet aktivt med oppgradering av styrings- og avvikssystemer og endret arbeidsmetoder gjennom prosessen 'Kontinuerlig forbedring'.

I 2015 ble det besluttet å søke om sertifisering innen kvalitet og miljø for alle forretningsområder. I vinter fikk derfor flere enheter besøk av revisor fra sertifiseringsorganet Teknologisk Institutt.

- Sertifiseringen forplikter og markerer starten på en viktig fase med å sikre etterlevelse av lover, regler, beslutninger og kundenes krav samt forankring av arbeidet med kontinuerlig forbedring, sier administrerende direktør Øyvind Moen i Veidekke Industri AS.

- Vi er også meget stolte over å være blant bransjens første med den nye miljøsertifiseringen, legger han til.

Sertifiseringen innen miljø har bakgrunn i at bransjen har et kollektivt ansvar for å redusere klimagassutslipp.

- Vi ønsker å gå foran, og her vil forbedring av metoder og prosesser for blant annet produksjon av asfalt stå sentralt. Det er nå jobben virkelig begynner. Gjennom sertifiseringen vil det bli fulgt opp at vi etterlever lovkrav og fortsetter forbedring gjennom medarbeidere, økt kompetanse, ressurser, metoder og verktøy, sier Moen.

EIENDOMSFORVALTNING/20. november 2018

Skal forvalte verdens høyeste trehus

Usbl har sikret seg forvaltningskontrakten på verdens høyeste trehus. Mjøstårnet i Brumunddal, hvor Arthur Buchardt er byggherre, vil rage hele 84,5 meter over bakken. Når bygget står ferdig skal Usbl sørge for både etablering og forvaltning videre. Les hele saken

Til toppen