Isolasjonssystem fra ROCKWOOL valgt til bærekraftig studentbolig

Isolasjonssystem fra ROCKWOOL valgt til bærekraftig studentbolig

ROCKWOOL Redair FLEX valgt som isolasjonssystem i nok en bærekraftig studentboligutbygging.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Med Studentskipnaden i SørØst-Norge som byggherre går Veidekke Entreprenør AS nå snart inn i sluttfasen med den rekordraske og klimavennlige studentboligutbyggingen i Hønefoss.

To studentboligblokker

Prosjektet består av to studentboligblokker i massivtre på 4 og 5 etasjer foruten to kjelleretasjer i betong med blant annet studentrettet næringsareal og garasjeanlegg. Utvendig vil byggene med de 154 studenthyblene bli kledd med en kombinasjon av ubehandlet malmfuru og fasadeplater.

Studentboligene, som vil ha passivhusstandard, ble påbegynt sommeren 2015 og skal ferdigstilles allerede i august 2016. Prosjektet er tegnet av Code Architecture AS.

REDAir FLEX

Dette er nok et stort prosjekt der fasadeisoleringssystemet REDAir FLEX fra AS ROCKWOOL er valgt i kombinasjon med massivtre. Valget er blant annet basert på gode erfaringer fra tilsvarende prosjekter utført av andre avdelinger i Veidekke Entreprenør.

- Vi har brukt 150 mm REDAir FLEX på ytterveggene – totalt 2395 m2 på de to studentboligblokkene, sier formann Jon Thorvaldsen fra Veidekke. - Kombinert med massivtre gir dette systemet fra AS ROCKWOOL en enkel og rasjonell oppbygging av veggsjiktet. Massivtre er i seg selv vindtett. Derfor er det bare overganger og skjøter mellom elementene som må forsegles. Fordi REDAir Flex er godkjent uten ekstra vindsperre trengs det ikke et eget vindsperresjikt. Dette betyr at vi sparer en arbeidsoperasjon og det blir et usikkerhetsmoment mindre, fortsetter Thorvaldsen.

Godt inneklima

- Det er viktig at vi oppnår energieffektive bygg med et godt inneklima og med reduserte klimautslipp, tilføyer prosjektingeniør Håvard Kirkebøen i Veidekke. - Det ubrutte isolasjonssjiktet ved bruk av REDAir FLEX gir svært gode varmetapstall og kuldebroverdier. I kombinasjon med massivtre får man også en ukomplisert og robust oppbygning av klimaskallet på bygget.

- Det er heller ingen ulempe at massivtre gir spikerslag overalt og at det gjør det svært enkelt å montere REDAir FLEX utenpå. Dette gir lavere risiko for utførelsesfeil i form av glipper og dårlig tilpasning, skyter Thorvaldsen inn. - Og så går det raskt. Hele prosjektet fra første spadetak til ferdigstillelse skal jo kun ta litt over et år.

EIENDOM/23. mars 2018

Blir taket det nye gulvet?

– Det ligger an til at takene i byene i fremtiden blir tatt i bruk i mye større omfang enn de gjør i dag. I alle fall om Knut Schreiner, sosiolog i arkitektfirmaet Rodeo får rett i sine antagelser. Han mener nemlig at taket kan bli det nye møtepunktet i mange bygårder. Les hele saken

SYKEHUS/23. mars 2018

Blir langsiktig eier av LHL sykehuset og helsehuset på Gardermoen

Hemfosa gjennomfører kjøpet av Aspelin Ramm sin eierandel på 35% i selskapet som eier LHL sykehuset og helsehuset på Gardermoen. Videreutviklingen av området kommer fortsatt til å skje gjennom den etablerte JV modellen med Aspelin Ramm. Hemfosa har i samband med transaksjonen sikret langsiktig finansieringen av sykehuset og helsehuset gjennom et grønt lån på 1,5 mrd kr fra Swedbank. Les hele saken

TREARKITEKTUR/22. mars 2018

Arven etter Norwegian Wood

I 2008 ble Stavanger-regionen europeisk kulturhovedstad. Et av de største prosjektene under arrangementet ble satt i gang i 2005, og ble til Norwegian Wood. Målet var, gjennom innovative forbildeprosjekter, å skape et utstillingsvindu for nyskapende miljøvennlig trearkitektur og videreutvikle den rike trearkitekturen i Norge og Stavanger. Les hele saken

Til toppen