UE-kjeden tar utgangspunkt i elektronisk mannskapsliste og vises i webtjenesten for enkel oversikt og kommunikasjon av gjeldende seriøsitetskrav
UE-kjeden tar utgangspunkt i elektronisk mannskapsliste og vises i webtjenesten for enkel oversikt og kommunikasjon av gjeldende seriøsitetskrav (Foto: Infobric)

Jakten på kriminelle på norske byggeplasser

Myndighetene varsler nye og strengere krav til offentlige virksomheter for å få bukt med arbeidslivskriminalitet på byggeplassene. En rekke tiltak iverksettes, bl.a. krav til maks to ledd i underleverandørkjeden og krav til lærlinger. En ny digital tjeneste er lansert som gir entreprenørene oversikt over alle operative underentreprenører på byggeplassen og enkelt å få ut gjeldende seriøsitetskrav

  • HMS
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) varsler nye og strengere krav til offentlige virksomheter. Hensikten er å jage bort kriminelle fra norske byggeplasser.

Under en omvisning på byggeplassen der det nye Nasjonalmuseet reiser seg, pekte hun nylig på en rekke nye tiltak, blant annet krav til maks to ledd i underleverandørkjeden og krav til lærlinger.

Administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg synes det er bra at regjeringen kommer med et generelt krav til samtlige statlige virksomheter.

– Det er helt klart et steg i riktig retning. Dette kan bidra til å løfte bransjen, og dytte arbeidet mot arbeidslivskriminalitet i riktig retning. Det er bra, sier Nikolaisen til Byggeindustrien.

Likevel mener han det er flere tiltak myndighetene burde se nærmere på. Nikolaisen mener blant annet at eksisterende løsninger med digital registrering og HMS-kort burde utnyttes enda bedre.

Han peker på at det fortsatt er mangel på oppdatert og samkjørt informasjon fra forskjellige offentlige registre om både firma og enkeltpersoner.

– Med digital registrering og HMS-kort som identifikasjon er det et stort potensiale for bedre kontroll og større mulighet for å oppdage og avvise useriøse aktører og kriminelle. I tillegg må regelverket for kost, losji og pendling bli enda tydeligere, sier Harald Nikolaisen.

Sikrer adgangen

Teknologiselskapet Infobric har utviklet en løsning på en viktig del av utfordringene som de kriminelle aktørene i byggenæringen representerer. Sammen med NCC har selskapet utviklet tjenesten UE-kjede, som gjør det enklere å få oversikt over alle underentreprenører som jobber på byggeplassen, og hvem som har gitt dem oppdrag. Den nye digitale tjenesten blir tatt i bruk ved fremtidige NCC-prosjekter i Norge.

– Tjenesten registrerer alle leverandører og alle underleverandører de i sin tur bringer inn i prosjektet. Da får byggeledelsen raskt full kontroll over hvem som arbeider for hvem, sier Björn Björling, HR-spesialist med ansvar for HMS-kort i NCC, som hadde den opprinnelige ideen til tjenesten.

– Vi har hatt et givende samarbeid under hele prosjektperioden, og NCCs ideer, innspill og innsikt har vært til stor hjelp, sier Chief Technology Officer Björn Svennenfors i Infobric.

Avslører avvik

Tjenesten UE-kjede bygger på delegering av ansvar for registrering nedover i systemet og automatisk varsling til byggeledelsen. Når en ny underleverandør kommer inn genererer systemet en epost til byggeleder. Det bidrar ikke minst til at avvik raskt kan avsløres.

Nøkkelen i HMS-kortet

Ansatte hos underleverandørene registreres inn og ut av byggeplassen med HMS-kortet, som alle som jobber på norske byggeplasser er pålagt å ha. En digital nøkkel som ligger i kortet kobler den enkeltes data opp mot nettjenesten Infobric Ease, Registreringene vises i den elektroniske mannskapslisten. Den avslører også underentreprenører på byggeplassen som ikke er registrert i UE-kjeden.

GULLHAMMEREN/15. oktober 2018

De ti nominerte til Gullhammeren 2018 er klare

Gullhammeren 2018 skal fremme personer, bedrifter og prosjekter som benytter seg av arbeidsprosesser som kan bidra til en mer effektiv, lønnsom og grønnere bygge- og eiendomsnæring. De ti kandidatene har funnet nye måter å jobbe på eller jobber allerede på en måte som kan være «beste praksis» i din del av byggeprosessen. Les hele saken

Til toppen