- Jeg skulle ønske det brant mer i Norge

- Jeg skulle ønske det brant mer i Norge

I dag gjøres det mange små og store feil i prosjektering og utførelse innen brannsikkerhet, og de kommer ikke til syne før det brenner. Inntil byggeier erfarer feil og mangler blir dette med brannsikkerhet bare store ord, mener daglig leder i Dokument AS Anders Sandmæl.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Sandmæl har jobbet med sprinkleranlegg i 20 år, som entreprenør. Nå sjekker han brannvernsystemer i byggenæringen, fra prosjektering til ferdige anlegg. Han ser med fortvilelse at vi fortsatt har en lang vei å gå når det gjelder kvalitetssikring, noe brannen i Nedre Foss gård 30. desember i fjor er et eksempel på. Sandmæl viser til brannvesenets rapport etter storbrannen, som viser store mangler.

[img id="1"]

- Jeg sier det litt sånn flåsete at det brenner for lite i Norge. Hadde vi hatt flere branner innenfor disse områdene, ville vi i større grad fått avdekket feil og mangler i brannsikringen. Først når det brenner ser vi at det ikke fungerer som det skal. Nye bygg som har den nødvendige, forskriftsmessige kvaliteten og den nødvendige dokumentasjonen er i praksis lik null.

Så hvordan sørger vi for at brannsikkerheten er god nok i norske bygg?

- Eiere må være klar over at de er ansvarlig for at brannsikkerheten er forskriftsmessig og dokumentert når bygget blir tatt i bruk. Det innebærer at de tar over ansvaret for de feil og mangler som entreprenørene etterlater. Du må som byggherre engasjere noen som sikrer dette for deg, underveis i hele byggeprosjektet. Det kan ellers være mange feil og mangler som ikke oppdages når den ferdige befaringen blir gjort, fordi mye bygges inn i vegger og himmlinger og slikt. Det er også mye som ikke utbedres, fordi det koster mye og tar tid å utbedre.

Det er de som er detaljprosjekterende innen de forskjellige fagene som gjerne er syndebukkene, mener Sandmæl. Svært få prosjekterer med tanke på brann som en samlet funksjon og kvaliteter.

[img id="2"]

- De prosjekterer gjerne med tanke på funksjon eller eget system/anlegg, og i mindre grad med tanke på den tverrfaglige brannsikkerheten.

Det er en overordnet brannstrategi, som skal sikre at bygget får den nødvendige brannsikkerheten. Det er et styrende dokument som alle skal ivareta. Dette er et av områdene der det er krav om uavhengig kontroll for å kvalitetssikre dette dokumentet.

- Totalentreprenøren har ansvar for at bygget har tilstrekkelig brannsikkerhet og dokumentasjon. Det går jo inn under begrepet totalentreprise. Men de engasjerer forskjellige firma til å prosjektere for seg. Det samme gjør også de fleste underleverandørene. Det betyr at en totalentreprenør ikke kontrollerer at alt fungerer.

- Når de som jobber på byggeplasser også gjør noe annet enn det som er prosjektert, «løses på plassen», eller utfører arbeid uten tegning, er dette med på å undergrave brannstrategien for bygget. Det er svakheten.

Ingen tro på endringer i byggesaksforskriften

Fra nyttår kom det endringer i byggesaksforskriften. Blant annet er det blitt beskrevet nye fagområder, og det er ikke lenger slik at alle VVS-konsulenter og rørleggere kan prosjektere og installere sprinkler. Sandmæl spør om det får noen praktisk betydning.

[img id="3"]

- Vi trenger mer ansvarliggjøring av den enkelte personen som faktisk gjør jobben. Som moderniseringsminister Jan Tore Sanner ville jeg forsøkt å få flere bedrifter til å konsentrere seg om dokumentasjon og kvalitet i styringssystemer. Det er et fornuftig krav, i motsetning til at myndighetene skal stille strengere krav til teoretisk utdanning i byggebransjen. Et styringssystem i henhold til ISO 9001:2015 er et enkelt og fornuftig krav, som alle i næringen skulle ivaretatt. Bedrifter som leverer kvalitet burde jobbe for et slikt krav, men når mange jobber mot økte krav i forhold til dokumentert kvalitet viser det hvordan tilstanden egentlig er.

- Jeg ville også kjørt mange flere faglige tilsyn på norske byggeplasser, slik at vi kunne stanset prosjekter når de riktige dokumentene og forutsetningene for drift ikke var på plass. Det ville sendt signaler i næringen om at jobbing på sviktende grunnlag ikke blir akseptert. Et problem i dag er at det er ingen konsekvenser. Det er ingen der ute som går rundt på byggeplasser og sjekker om det som er der ute er bra nok, og om det er riktig.

MILJØ/21. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

HMS/21. februar 2019

Bedre kjønnsbalanse gir mer på bunnlinjen

– Tallenes tale er klar. Nå har byggebransjen om lag 2% kvinnelige fagarbeidere. Alt tyder på at de bedrifter som sørger for å skaffe seg en bedre kjønnsbalanse, tjener mer penger. Logisk betyr det da at om byggebransjen hadde gjort en sterkere innsats for å bedre kjønnsbalanse, hadde bunnlinjen sette hyggeligere ut. Les hele saken

Til toppen