- Jeg skulle ønske det brant mer i Norge

- Jeg skulle ønske det brant mer i Norge

I dag gjøres det mange små og store feil i prosjektering og utførelse innen brannsikkerhet, og de kommer ikke til syne før det brenner. Inntil byggeier erfarer feil og mangler blir dette med brannsikkerhet bare store ord, mener daglig leder i Dokument AS Anders Sandmæl.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Sandmæl har jobbet med sprinkleranlegg i 20 år, som entreprenør. Nå sjekker han brannvernsystemer i byggenæringen, fra prosjektering til ferdige anlegg. Han ser med fortvilelse at vi fortsatt har en lang vei å gå når det gjelder kvalitetssikring, noe brannen i Nedre Foss gård 30. desember i fjor er et eksempel på. Sandmæl viser til brannvesenets rapport etter storbrannen, som viser store mangler.

[img id="1"]

- Jeg sier det litt sånn flåsete at det brenner for lite i Norge. Hadde vi hatt flere branner innenfor disse områdene, ville vi i større grad fått avdekket feil og mangler i brannsikringen. Først når det brenner ser vi at det ikke fungerer som det skal. Nye bygg som har den nødvendige, forskriftsmessige kvaliteten og den nødvendige dokumentasjonen er i praksis lik null.

Så hvordan sørger vi for at brannsikkerheten er god nok i norske bygg?

- Eiere må være klar over at de er ansvarlig for at brannsikkerheten er forskriftsmessig og dokumentert når bygget blir tatt i bruk. Det innebærer at de tar over ansvaret for de feil og mangler som entreprenørene etterlater. Du må som byggherre engasjere noen som sikrer dette for deg, underveis i hele byggeprosjektet. Det kan ellers være mange feil og mangler som ikke oppdages når den ferdige befaringen blir gjort, fordi mye bygges inn i vegger og himmlinger og slikt. Det er også mye som ikke utbedres, fordi det koster mye og tar tid å utbedre.

Det er de som er detaljprosjekterende innen de forskjellige fagene som gjerne er syndebukkene, mener Sandmæl. Svært få prosjekterer med tanke på brann som en samlet funksjon og kvaliteter.

[img id="2"]

- De prosjekterer gjerne med tanke på funksjon eller eget system/anlegg, og i mindre grad med tanke på den tverrfaglige brannsikkerheten.

Det er en overordnet brannstrategi, som skal sikre at bygget får den nødvendige brannsikkerheten. Det er et styrende dokument som alle skal ivareta. Dette er et av områdene der det er krav om uavhengig kontroll for å kvalitetssikre dette dokumentet.

- Totalentreprenøren har ansvar for at bygget har tilstrekkelig brannsikkerhet og dokumentasjon. Det går jo inn under begrepet totalentreprise. Men de engasjerer forskjellige firma til å prosjektere for seg. Det samme gjør også de fleste underleverandørene. Det betyr at en totalentreprenør ikke kontrollerer at alt fungerer.

- Når de som jobber på byggeplasser også gjør noe annet enn det som er prosjektert, «løses på plassen», eller utfører arbeid uten tegning, er dette med på å undergrave brannstrategien for bygget. Det er svakheten.

Ingen tro på endringer i byggesaksforskriften

Fra nyttår kom det endringer i byggesaksforskriften. Blant annet er det blitt beskrevet nye fagområder, og det er ikke lenger slik at alle VVS-konsulenter og rørleggere kan prosjektere og installere sprinkler. Sandmæl spør om det får noen praktisk betydning.

[img id="3"]

- Vi trenger mer ansvarliggjøring av den enkelte personen som faktisk gjør jobben. Som moderniseringsminister Jan Tore Sanner ville jeg forsøkt å få flere bedrifter til å konsentrere seg om dokumentasjon og kvalitet i styringssystemer. Det er et fornuftig krav, i motsetning til at myndighetene skal stille strengere krav til teoretisk utdanning i byggebransjen. Et styringssystem i henhold til ISO 9001:2015 er et enkelt og fornuftig krav, som alle i næringen skulle ivaretatt. Bedrifter som leverer kvalitet burde jobbe for et slikt krav, men når mange jobber mot økte krav i forhold til dokumentert kvalitet viser det hvordan tilstanden egentlig er.

- Jeg ville også kjørt mange flere faglige tilsyn på norske byggeplasser, slik at vi kunne stanset prosjekter når de riktige dokumentene og forutsetningene for drift ikke var på plass. Det ville sendt signaler i næringen om at jobbing på sviktende grunnlag ikke blir akseptert. Et problem i dag er at det er ingen konsekvenser. Det er ingen der ute som går rundt på byggeplasser og sjekker om det som er der ute er bra nok, og om det er riktig.

IOT/23. mai 2018

IoT-sensorer er kun et middel – ikke et mål

Det snakkes mye om digitale sensorer i bransjen. Dette omtales ofte som nyeste nytt, men det er det ikke. Fakta er at sensorer har vært i bruk alle de 30 år jeg har vært i bransjen. Forskjellen er at sensorene nå er mye mer tilgjengelige – både teknologisk og økonomisk. Les hele saken

REGJERINGSKVARTALET/23. mai 2018

Vil ha mye glass og aluminium i nytt regjeringskvartal

Betong, tre, stein, glass, stål, aluminium eller leire? Hva slags materialer bør brukes i det nye regjeringskvartalet? Leverandørindustrien er utfordret til å fortelle om de ulike materialenes styrker og svakheter med tanke på bruk, sikkerhet, miljø og hvor de i samarbeid med Statsbygg ser for seg mulige innovasjonsområder. Les hele saken

HMS/22. mai 2018

Jakten på kriminelle på norske byggeplasser

Myndighetene varsler nye og strengere krav til offentlige virksomheter for å få bukt med arbeidslivskriminalitet på byggeplassene. En rekke tiltak iverksettes, bl.a. krav til maks to ledd i underleverandørkjeden og krav til lærlinger. En ny digital tjeneste er lansert som gir entreprenørene oversikt over alle operative underentreprenører på byggeplassen og enkelt å få ut gjeldende seriøsitetskrav Les hele saken

Til toppen