Jotun leverer solide resultater

Jotun leverer solide resultater

Jotunkonsernet omsatte for 5,48 milliarder kroner og fikk et resultat på 935 millioner kroner i årets første fire måneder. Konsernet forventer noe lavere vekst, men fortsatt gode resultater utover i 2016.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Jotuns driftsinntekter nådde 5,48 milliarder i første tertial i år, opp 4,8 prosent fra samme periode i fjor. Driftsresultatet for perioden er på 935 millioner, opp 20,8 prosent sammenliknet med samme periode i fjor.

- 2016 har begynt bra og vi forventer gode resultater utover året. Decorative Paints har meget god vekst og sterke resultater, og Marine Coatings fortsetter med høy aktivitet, dog med en utflating i veksten. Innen Powder og Protective Coatings ser vi derimot en lavere vekst, selv om lønnsomheten fremdeles er god. Alt i alt er vi godt fornøyd med resultatene så langt i år, sier konsernsjef i Jotun, Morten Fon.

Investeringsnivået opprettholdes

Jotun opprettholder sitt høye investeringsnivå. Samlet investeringer i eiendom, anlegg og utstyr og immaterielle eiendeler beløp seg i første tertial 2016 til 323 millioner kroner.

- Investeringene utgjør 6 prosent av våre driftsinntekter, og er i tråd med Jotuns strategiske ambisjoner. Bygging av nye fabrikker i Oman, Filippinene og Myanmar, investeringer i forskning og utvikling, samt bygging av nytt kontorbygg i Sandefjord, utgjør hoveddelen av investeringene, sier Fon.

Fremtidsutsikter

Den underliggende volumveksten så langt i år er på solide ti prosent. Med redusert veksttakt for nybygging av skip, og lav aktivitet innen offshoresektoren, er det forventet at veksten kan avta noe i tiden fremover. Samtidig knytter det seg forventninger til fortsatt god vekst innen segmentene for dekorative malinger og pulverlakker. Råvareprisene er fremdeles fordelaktige, men er forventet å stige i tiden fremover.

- Vi vil fortsette å dyrke vår organiske vekststrategi. Det er også viktig for oss å opprettholde operasjonell effektivitet. Dette gjør vi gjennom å investere i produksjonskapasitet, både i eksisterende og nye markeder. Sist, men ikke minst, handler vår suksess om å videreutvikle oss, både når det gjelder systemer og personell. Innovasjon og kontinuerlig forbedring står derfor sentralt også fremover, sier Fon.

GRØNNE TAK/16. november 2018

Grønne tak er på fremmarsj i byene

– Grønne tak er ikke bare en ting, slik mange kanskje ser for seg. Når folk hører dette begrepet, tenker man seg gjerne et tradisjonelt torvtak. Men det er altså mye mer enn som så, og grønne tak er på fremmarsj. I Oslo jobbes det med en egen strategi for slike tak. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/16. november 2018

Jakter videre på ideer som kan knekke milliardkoden

Enova anslår at det årlige markedet for lønnsomme energitiltak i bygningsmassen er på flere milliarder kroner. Likevel går det for tregt med energieffektiviseringen. Statsforetaket har allerede støttet 8 ulike forretningskonsept som kan få fart på utviklingen med til sammen 6,4 millioner kroner. Nå er en ny konkurranse ute. Les hele saken

Til toppen