Jubler for millionstøtte
(Foto: Statsbygg)

Jubler for millionstøtte

Med 10 millioner kroner til et nytt innovasjonspartnerskap er Statsbygg klar til kamp mot krevende grunnforhold.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Statsbygg, Statens vegvesen og Bane Nor har gått sammen for å redusere utslipp og risiko knyttet til grunnforsterkning. Innovasjonspartnerskapet var ett av tre som fikk støtte av Innovasjon Norge, da direktør Anita Krohn-Traaseth og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen offentliggjorde tildelingen i går.

– Vi har fått svært positive tilbakemeldinger underveis. Nå gleder vi oss til å sette i gang, sier direktør i Statsbyggs faglige ressurssenter, Anders Fylling.

Store kostnader og klimagassutslipp

Dette er andre gang Innovasjon Norge har lyst ut støtte til denne typen partnerskap. Tilsammen mottok de i denne runden 25 søknader.

Bakgrunnen for at Statsbygg, Statens vegvesen og Bane Nor har gått sammen, er at krevende grunnforhold medfører store kostnader og klimagassutslipp i forbindelse med utbyggingsprosjekter. Dette fordi grunnen må forsterkes og eksisterende bebyggelse og infrastruktur må sikres mot skred. Særlig gjelder dette  kvikkleireforekomster på Østlandet og i Trøndelag.

– De potensielle besparelsene ved å forebygge mot kvikkleireskred sammenlignet med å gjenoppbygge etter en slik hendelse, er svært store, sier Fylling

Natur- og miljøvennlig tettstedsutvikling forutsetter fortetting og mer effektiv arealbruk. Tilgjengelige arealer er ofte ubebygd nettopp på grunn av dårlige grunnforhold og/eller fare for skred. Dette fører til at det iverksettes prosjekter på tomter med behov for omfattende sikringstiltak eller grunnforsterkning.

Kvikkleireskråninger sikres ofte ved hjelp av store terrenginngrep. Der medfører ofte inngrep i vassdrag og tap av naturmangfold. Dette kan unngås ved å benytte grunnforsterkning. Grunnforsterkningsmetoden med kalk- eller sementpeling gir imidlertid svært store klimagassutslipp.

– Statsbygg, Statens vegvesen og Bane Nor skal i løpet av det neste tiåret redusere klimagassutslipp knyttet til våre utbyggingsprosjekter. Da er det helt nødvendig at vi sammen med næringslivet utvikler klimavennlige sikrings- og grunnforsterkningsmetoder. Slik går ikke samfunnssikkerheten og arealutnyttelsen på bekostning av miljø og klima, sier Fylling.

TEK17/22. februar 2019

Trapper tar langt flere liv enn branner

– Det finnes riktig nok ikke sikre tall på dette, men undersøkelser tyder på at trapper tar nær dobbelt så mange liv per år som branner gjør. I tillegg kommer jo alle skadene, og her er det nok store mørketall. Det er på tide å ta dette problemet på alvor. Les hele saken

Til toppen