Kanonaden sverger til norsk timeregistrering

Kanonaden sverger til norsk timeregistrering

Svenske Kanonaden Entreprenad AB opplever mindre administrasjon og bedre oppfølging av prosjekter med Norsk programvare.

  • Produkt
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Kanonaden er et bygg- og anleggsfirma som har som oppgave å være kostnadseffektiv i alle deler av byggeprosessen.

– Vi er et pålitelig, fleksible og et effektivt byggefirma som også innehar kompetansen til å gjennomføre større og mer komplekse prosjekter, sier HR-Manager Sarah Hektor hos Kanonaden.

Kanonaden har i dag 180 ansatte og utfører tradisjonelt anleggsarbeid, men har også spesialisert seg på oppgaver knyttet til utbygging av energianlegg i form av fjernvarme, kabelføring , varmekraftverk og vindturbiner.

For å kunne leve opp til forventningene har Kanonaden gått til anskaffelse av et norsk digitalt dokumentasjonssystem, SmartDok.

Perfekt fra et HR perspektiv

– SmartDok er et meget enkelt system å bruke, og det er enkelt å søke i historikken, noe som er viktig for oss som arbeider med HR, ledelse eller administrasjon, sier Sarah.

At Kanonaden er allsidig og utfører mange forskjellige oppdrag betyr også at de skaper merverdi for sine kunder og seg selv. For Sarah Hektor betyr denne allsidigheten også en betydelig del administrasjon for å holde styr på alle prosjektene, men med hjelp av SmartDok har jobben blitt overkommelig og motiverende.

– Det er enkelt å følge opp hvor alle ansatte befinner seg, hva de jobber med, og hva de gjør. En del av våre ansatte flyttes mellom ulike arbeidsledere og med SmartDok kan jeg enkelt følge med hvor den ansatte har vært mest deltakende og hvem som til hver tid er nærmeste arbeidsleder for den ansatte. Fravær kan også følges opp direkte, forteller hun.

Fra papir til digitalt

Å ta steget fra å føre timer, skjema og maskintimer på papir til å føre digitalt trenger ikke være så veldig omfattende.

– Vi hadde tidligere et penn- og papirsystem der ansatte registrerte manuelle timelister, noe som krevde enormt mye administrasjon, samt at vi savnet sporbarheten. Du kan tenke deg når vi får inn flere forskjellige typer lister fra en og samme ansatt, så betyr det mye unødvendig administrasjon for oss, og ikke minst mye å holde orden på for den ansatte, sier Sarah.

– Våre ansatte er spredt på prosjekter rundt i Sør-Sverige. Før SmartDok benyttet vi oss av transportlister og timelister for å samle inn data til prosjektrapportering og lønn. Disse listene skulle så leveres inn fra den ansatte til nærmeste arbeidsleder, for så og bli levert inn til kontoret hver uke. Det ble da åtte separate lister for hver ansatt i måneden, og selvsagt en stor mengde administrasjon for å ekspedere disse, forteller Sarah.

Altså over 1000 timelister pr. måned å holde styr på for Kanonaden.

Kom i gang med digital timeregistrering

Å ta i bruk SmartDok var enkelt, det som var utfordringen var mer å ta i bruk ny teknologi.

– Da vi anskaffet oss et digitalt systemet for timeregistering så innebar dette også en investering i ny teknologi, da ikke alle ansatte hadde en Android eller iPhone fra før av. En del av våre ansatte hadde ikke hatt en slik telefon før, og opplevde noen utfordringer med overgangen fra å bruke en "dum-telefon" til å gå over til en smarttelefon.

– Selve innføringen av Smartdok var aldri noe problem, og det er samtidig lett og innføre nye ansatte i systemet, sier Sarah videre.

Den digitale timerapporteringen fører med seg mindre avvik og et tettere forhold til egne timeføringer.

– Med SmartDok er timene synlige direkte for alle ansatte, og det finnes ingen risiko for at timelister havner hos en arbeidsleder som kan glemme og levere listene videre. Man kan fylle inn data når som helst, og en trenger ikke papirblokker liggende på arbeidsplassen, sier hun.

AF-gruppen på plass

AF Gruppen har inngått en intensjonsavtale med Kanonaden Entreprenad AB med den hensikt å kjøpe 70 prosent av aksjene i selskapet.

Når et selskap så store som AF Gruppen viser stor interesse må det jo være et tegn på dere gjør det veldig bra?

– Ja det må vi bare kunne si oss enige i. AF Gruppen kjøper et selskap med engasjerte og prosjektfokuserte ansatte, en sterk merkevare med et stabilt marked og et selskap som har vist en god fortjeneste gjennom mange år, Sier til Sarah Slutt.

ENERGIBRUK/18. februar 2019

Ny byggstatistikk og nye graddagstall er ute

Enovas byggstatistikk fra 2017 er nå publisert. Statistikken gir byggeiere muligheten til å sammenligne energibruken i egne bygg med bygg eid av andre, og kan være et nyttig verktøy for alle som jobber med å planlegge, utvikle og drifte bygg. Graddagstallene for 2018 er også klare. Les hele saken

Til toppen