Kartlegger levetiden til trematerialer

Kartlegger levetiden til trematerialer

Bruk av tre blir stadig mer populært i byggenæringen. Nå har forskere ved Skog og Landskap kartlagt levetiden til forskjellige treprodukter.

  • ENOK
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Mye brukt materiale

[factbox id="1"]

Tre blir stadig mer anvendt av arkitekter og entreprenører. Landbruksdirektoratet melder om en kraftig økning i tømmeravvirkningen med over 2,70 millioner kubikkmeter tømmer så langt i år. EUs byggevaredirektiv har krav om dokumentasjon på bygningskompontenters levetid. Dette har gjort det nødvendig å finne metoder og prosedyrer for å kartlegge nedbrytningen og holdbarheten til byggematerialer.

Skog og landskaps rapport gir for første gang en oversikt over de norske treslagenes levetid.

– Målet med rapporten er å sammenstille eksisterende kunnskap om levetid for tre i utendørs konstruksjoner, med spesiell fokus på norske forhold. De aktuelle bruksområdene som er inkludert er tre benyttet i jordkontakt, som utvendig kledning og i terrassedekker, forteller Lone Ross Gobakken, forsker ved Skog og landskap.

[img id="1"]

Fokus på miljøbygg

Tre er et gunstig materiale å bruke i bygg der man ønsker å ta hensyn til miljø og klima. Dette er noe byggenæringen satser stort på og vil ta enda mer hensyn til i fremtiden. Selv om materialet er attraktivt, er det utfordrende for prosjektører å skaffe dokumentasjon på levetid og den forutsigbarhet dette gir.

For liten kunnskap og mangelfull dokumentasjon på treets levetid, kan føre til feil bruk og kan gi trematerialet et ufortjent dårlig rykte.

Kartleggingsprosessen

Når levetiden til treet skal bestemmes må man skille mellom de ulike bruksområdene, særlig ved bruk av tre utendørs. Dette styrer risikoen for nedbrytning. Bruk av gran og andre bartrær har tradisjonelt vært mye brukt i Norge som kledning, mens ubehandlet tre og alternative treslag har fått økt interesse og bruk de siste ti årene.

Furu, norsk gran og eik er blant treslagene med en forventet levetid på 60 år dersom det blir benyttet som kledning. Osp, bøk og bjørk har derimot en forventet levetid på 15 år, avhengig av detaljering og design.

- Furfurylert, acetylert og varmebehandlet tre samt kobbermidler har en forventet levetid på 60 år benyttet som kledning. I jordkontakt vil kopperimpregnert furu (NTR klasse A) ha en forventet levetid på over 20 år. I terrassedekker har kopperimpregnert furu (NTR klasse AB), furfurylert furu og acetylert furu en forventet levetid på 30 år, forklarer Ross Gobakken.

Trebaserte produkter og byggemateriale er med på å redusere klimagassutslipp. Dette skjer både ved lagring av karbon og ved at de erstatter miljøforurensende produkter som krever mye energi ved produksjon.

– For å få et godt mål på karbonbindingen i ulike treprodukter i Norge er det derfor viktig å kunne kvantifisere levetiden til tre i ulike bruksområder, avslutter Ross Gobakken.

TRE/17. juli 2018

Et utstillingsvindu for konstruksjonsprodukter i tre

Metsä-gruppens nye besøkssenter i Äänekoski i sentrale Finland, er et godt eksempel på rask konstruksjon ved bruk av tre. Bygningen på 1000 m2 viser hvordan Metsä Woods Kerto LVL-produkter muliggjør rask, lett og grønn konstruksjon. Bygningen kombinerer industrielt produserte treelementer og unike arkitektoniske løsninger med detaljert tømrerarbeid. Les hele saken

Til toppen