Keep it simple - nytt budskap fra Grønn Byggallianse

Keep it simple - nytt budskap fra Grønn Byggallianse

Grønn Byggallianse har i samarbeid med Ingeniørhøyskolen Aarhus Universitet gjennomført et prosjekt for å se på mulighetene og begrensningene med forenkling. Resultatene er samlet i et tipshefte og en veileder.

  • ENOK
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Økte krav til lavt energibruk og høy komfort gjør at de fleste moderne kontorbygg har omfattende tekniske anlegg. Mange opplever at dagens kompliserte installasjoner ikke fungerer som de skal.

– Resultatet blir klager på inneklima, høyt energiforbruk og økte kostnader, sier Katharina Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse.

[img id="1"]

Rask innføring

Målet med tipsheftet «Forenkling av tekniske systemer» er å gi en enkel innføring i filosofien. Målgruppen er beslutningstagere og lesere som ønsker en rask introduksjon. Forenkling av tekniske systemer har mange fordeler, men tipsheftet ser også på utfordringene.

– Det finnes ikke én løsningen som er riktig for alle prosjekter og på alle lokaliteter. Det må gjøres en vurdering av hvor stor grad av forenkling som er mulig og fornuftig å gjennomføre, sier Bramslev.

Heftet gir noen tips om når tekniske systemer kan forenkles, og viser praktiske eksempler på hvordan det kan gjøres. Figurer og grafer sammenligner beregningseksempler for fire alternative tekniske løsninger, med inneklima- og energisimuleringer, LCC-kostnad og kompleksitet.

Tipshefte fra Grønn Byggallianse ”Forenkling av tekniske systemer” er utarbeidet av Arne Førland-Larsen, Ingrid D. Halderaker og Katharina Th. Bramslev.

Detaljerte beskrivelser

Grønn Byggallianse har også utarbeidet en mer utførlig veileder «Avanserte versus enkle tekniske systemer - fordeler og ulemper”. Veilederen har detaljerte beskrivelser av ulike løsninger for forenkling for videre inspirasjon og økt kunnskap.

[factbox id="1"]

– Målet med veilederen er å gi en dypere innføring i mulighetene for forenkling. Målgruppen er byggeiere og prosjekterende som ønsker en detaljert innføring i mulighetene for forenklet design. Dette er ikke en komplett prosjekteringsveileder, men gir likevel en oversikt over de parametere som må vurderes for å lykkes, forteller Bramslev.

Veilederen tar blant annet opp hvorfor man i større grad bør bruke forenklede tekniske systemer, beskrivelse av konseptbygget 2226 i Lustenau i Østerrike – og hvordan løsningene her kan tilpasses norsk klima. Videre kommer man inn på optimal utforming av og passiv design i bygg med forenklede tekniske systemer, naturlig og hybrid ventilasjon samt forenklede løsninger for fleksibelt oppvarmingssystem. Heftet gir eksempler på ulike grader av forenkling.

Naturlige og hybride ventilasjonsløsninger reduserer plasskrav, men bygningsgeometrien er viktig. Byggets planløsning bestemmer muligheter og begrensninger for naturlig ventilasjon.

– Det er nesten alltid potensial for å forenkle de tekniske systemene, men i ulik grad. Hybride og naturlige ventilasjonsanlegg fungerer best dersom bygget er tilrettelagt for det, gjennom byggets plassering, orientering, form, utforming, innredning og bygningsmessige egenskaper, sier Bramslev.

– Vi mener at en forenkling av ventilasjons-, oppvarmings- og kjølesystem kan være en smart løsning for å unngå funksjonsfeil og for å få mer fleksible og robuste bygg, sier hun.

BIM/24. september 2018

Cramo lanserer BIM-tjenester

I mai i år inngikk Cramo avtale med Pro-Consult for å kunne utvikle konsepter og tjenester med smart teknologi. Cramo satser tungt på digitalisering, og målet er å bidra til mer effektiv prosjektledelse og prosjektgjennomføring, som gir lønnsom og bærekraftig vekst i bygg- og anleggsbransjen. Les hele saken

DIGITALE VERKTØY/24. september 2018

Vil bli blant Norges fremste innen digitale verktøy for BA næringen

Devinco i Trondheim kjøper majoriteten av aksjene i Bergensbedriften Mobile Worker, og de ansatte vil utgjøre de resterende eierne. Samlet vil de to selskapene få over 80 ansatte og en forventet omsetning på nærmere 100 millioner i 2018, og dermed bli en av Norges største kompetansemiljø innen digitale og skybaserte løsninger for bygg- og anleggsbransjen. Les hele saken

Til toppen