Klart for bygging av verdens råeste miljøbygg

Klart for bygging av verdens råeste miljøbygg

Powerhouse på Brattørkaia i Trondheim, verdens mest spektakulære miljøbygg, blir realisert.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Fredag 6. januar ble det kjent at Powerhouse-partnerne Entra og Skanska har inngått en avtale om byggingen av Powerhouse Brattørkaia. Byggearbeidene starter i mars 2017 og byggetiden vil være to år.

Powerhouse Brattørkaia, som er tegnet av arkitektfirmaet Snøhetta, får et usedvanlig lavt energiforbruk, og utnytter sol og sjøvann til oppvarming og kjøling. Bygget vil dekkes med 3 000 kvadratmeter solceller og gjennom dem produsere rundt 500 000 kWh fornybar energi hvert år. Dette er mer enn dobbelt så mye som bygget selv forbruker til varme, kjøling, ventilasjon og belysning, og medfører at bygget har et positivt energiregnskap over livsløpet - også inkludert all energi som går med til byggeprosess, materialer og avhending.

[img id="1"]

Verdens høyeste miljøambisjoner

– Powerhouse Brattørkaia blir et signalbygg som kombinerer noen av verdens høyeste miljøambisjoner med god byutvikling og spennende arkitektur, sier Entras administrerende direktør, Arve Regland.

Powerhouse er et unikt tverrfaglig samarbeidsprosjekt. Kombinasjonen av ekstrem energiytelse med godt innemiljø, lav miljøbelastning og robuste løsninger på kommersielle vilkår, krever en annen tilnærming enn i tradisjonelle byggeprosjekt.

– Powerhouse Brattørkaia kommer til å skape stor interesse i byggenæringen, både nasjonalt og internasjonalt. Vi skal bruke erfaringene vi har høstet fra vår fra våre andre Powerhouse-prosjekt og kompetansen vår innen grønn bygging til det fulle. Vi gleder oss til å komme i gang med byggearbeidene, sier konserndirektør Camilla Krogh i Skanska.

[factbox id="1"]

Powerhouse ønsker å levere ren energi tilbake på det ordinære strømnettet og er i dialog med nettselskap og myndigheter for å få på plass en avtale om dette.

-Retningsendring for byggenæringen

- Brattørkaia symboliserer en optimistisk retningsendring for byggenæringen og baner vei for grønn verdiskapning. Brattørkaia er, som Powerhose Kjørbo, eksempler på hvordan bygg kan endres fra å være energikonsumenter til å produsere ny energi, sier Powerhouse styreleder og Asplan Viaks administrerende direktør, Øyvind Mork.

– Bygninger som i drift produserer like mye eller mer energi enn de bruker, vil kunne bli et sentralt bidrag til å redusere energibruken i verden – og dermed også redusere klimagassutslippene, sier innovasjonssjef i Skanska og daglig leder i Powerhouse-samarbeidet, Kim Robert Lisø.

Over halvparten er utleid

Entra har allerede leid ut over halvparten av bygget. Leietakerne er blant annet Skanska og Sopra Steria.

– Powerhouse på Brattørkaia blir et svært attraktivt produkt i Trondheims kontormarked. Erfaringene fra Powerhouse Kjørbo viser oss at også inneklimaet blir svært godt i et bygg med slike miljøkvaliteter. Legg til den fantastiske utsikten og beliggenheten på byens viktigste kollektivknutepunkt så er det ingen tvil om at dette blir et godt sted for våre leietakere, avslutter Regland.

GRØNNE TAK/16. november 2018

Grønne tak er på fremmarsj i byene

– Grønne tak er ikke bare en ting, slik mange kanskje ser for seg. Når folk hører dette begrepet, tenker man seg gjerne et tradisjonelt torvtak. Men det er altså mye mer enn som så, og grønne tak er på fremmarsj. I Oslo jobbes det med en egen strategi for slike tak. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/16. november 2018

Jakter videre på ideer som kan knekke milliardkoden

Enova anslår at det årlige markedet for lønnsomme energitiltak i bygningsmassen er på flere milliarder kroner. Likevel går det for tregt med energieffektiviseringen. Statsforetaket har allerede støttet 8 ulike forretningskonsept som kan få fart på utviklingen med til sammen 6,4 millioner kroner. Nå er en ny konkurranse ute. Les hele saken

Til toppen