Klima - har byggenæringen løsningen?

Klima - har byggenæringen løsningen?

Byggenæringen står for 40 prosent av energibruken og klimagassutslippene i verden. Hva kan byggenæringen bidra med i det grønne skiftet? Statsbygg inviterer til frokostseminar 26. januar i Oslo.

  • Event
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Program

[factbox id="1"]

08.00 - 08.30 Frokost i kantina

08.30 Velkommen
Harald Nikolaisen, administrerende direktør Statsbygg

08.35 Lokalisering av statlige bygg
ved Aud Tennøy, forskningsleder Transportøkonomisk institutt (TØI)
Hvordan vi planlegger og bygger statlige bygninger er helt avgjørende for å takle befolkningsvekst og begrense klimagassutslipp. Vi ser nærmere på klimakonsekvensene av lokalisering av statlige bygg.

08.45 Norges beste klimabygg - Campus Evenstad

ved Marianne Kjendseth Wiik, SINTEF Byggforsk
Det nye administrasjonsbygget på Campus Evenstad åpnes 29. januar. Bygget har vært et pilotprosjekt i Forskningssenteret Zero Emission Buildings (ZEB).

08.55 Bygg og lokalprodusert energi
ved Guro Hauge, fagansvarlig for bygg i Zero
Bygg og eiendomforvalternes rolle i det fremtidige energisystemet. Lokalprodusert energi og energieff ektivisering blir en viktig del av det fornybare Norge og Europa.

09.05 Byggenæringen og det grønne skiftet
ved Sverre Tiltnes, direktør Bygg21
Byggenæringen legger premissene for menneskers liv, helse og virke. Derfor har næringen også et spesielt ansvar for å bidra til det grønne skiftet. Hvilke rammebetingelser bør gjelde?

09.15 Oppsummering
ved Harald Nikolaisen, Statsbygg

Velkommen!

GRØNNE TAK/16. november 2018

Grønne tak er på fremmarsj i byene

– Grønne tak er ikke bare en ting, slik mange kanskje ser for seg. Når folk hører dette begrepet, tenker man seg gjerne et tradisjonelt torvtak. Men det er altså mye mer enn som så, og grønne tak er på fremmarsj. I Oslo jobbes det med en egen strategi for slike tak. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/16. november 2018

Jakter videre på ideer som kan knekke milliardkoden

Enova anslår at det årlige markedet for lønnsomme energitiltak i bygningsmassen er på flere milliarder kroner. Likevel går det for tregt med energieffektiviseringen. Statsforetaket har allerede støttet 8 ulike forretningskonsept som kan få fart på utviklingen med til sammen 6,4 millioner kroner. Nå er en ny konkurranse ute. Les hele saken

Til toppen