Klima - har byggenæringen løsningen?

Klima - har byggenæringen løsningen?

Byggenæringen står for 40 prosent av energibruken og klimagassutslippene i verden. Hva kan byggenæringen bidra med i det grønne skiftet? Statsbygg inviterer til frokostseminar 26. januar i Oslo.

  • Event
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Program

[factbox id="1"]

08.00 - 08.30 Frokost i kantina

08.30 Velkommen
Harald Nikolaisen, administrerende direktør Statsbygg

08.35 Lokalisering av statlige bygg
ved Aud Tennøy, forskningsleder Transportøkonomisk institutt (TØI)
Hvordan vi planlegger og bygger statlige bygninger er helt avgjørende for å takle befolkningsvekst og begrense klimagassutslipp. Vi ser nærmere på klimakonsekvensene av lokalisering av statlige bygg.

08.45 Norges beste klimabygg - Campus Evenstad

ved Marianne Kjendseth Wiik, SINTEF Byggforsk
Det nye administrasjonsbygget på Campus Evenstad åpnes 29. januar. Bygget har vært et pilotprosjekt i Forskningssenteret Zero Emission Buildings (ZEB).

08.55 Bygg og lokalprodusert energi
ved Guro Hauge, fagansvarlig for bygg i Zero
Bygg og eiendomforvalternes rolle i det fremtidige energisystemet. Lokalprodusert energi og energieff ektivisering blir en viktig del av det fornybare Norge og Europa.

09.05 Byggenæringen og det grønne skiftet
ved Sverre Tiltnes, direktør Bygg21
Byggenæringen legger premissene for menneskers liv, helse og virke. Derfor har næringen også et spesielt ansvar for å bidra til det grønne skiftet. Hvilke rammebetingelser bør gjelde?

09.15 Oppsummering
ved Harald Nikolaisen, Statsbygg

Velkommen!

REHABILITERING/16. august 2018

Den verdensberømte arkitekt: – Vi er nødt til å rehabilitere bygninger

Den verdensberømte arkitekten, Julien De Smedt, eier av JDS Architects blir en av de store foredragsholderne under lanseringen av Building Green i Oslo. Han oppfordrer til å rehabilitere allerede eksisterende bygninger og mener at det er denne veien vi må gå for å sikre en bærekraftig arkitektur- og byggebransje i fremtiden. Les hele saken

Til toppen