Klima - har byggenæringen løsningen?

Klima - har byggenæringen løsningen?

Byggenæringen står for 40 prosent av energibruken og klimagassutslippene i verden. Hva kan byggenæringen bidra med i det grønne skiftet? Statsbygg inviterer til frokostseminar 26. januar i Oslo.

  • Event
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Program

[factbox id="1"]

08.00 - 08.30 Frokost i kantina

08.30 Velkommen
Harald Nikolaisen, administrerende direktør Statsbygg

08.35 Lokalisering av statlige bygg
ved Aud Tennøy, forskningsleder Transportøkonomisk institutt (TØI)
Hvordan vi planlegger og bygger statlige bygninger er helt avgjørende for å takle befolkningsvekst og begrense klimagassutslipp. Vi ser nærmere på klimakonsekvensene av lokalisering av statlige bygg.

08.45 Norges beste klimabygg - Campus Evenstad

ved Marianne Kjendseth Wiik, SINTEF Byggforsk
Det nye administrasjonsbygget på Campus Evenstad åpnes 29. januar. Bygget har vært et pilotprosjekt i Forskningssenteret Zero Emission Buildings (ZEB).

08.55 Bygg og lokalprodusert energi
ved Guro Hauge, fagansvarlig for bygg i Zero
Bygg og eiendomforvalternes rolle i det fremtidige energisystemet. Lokalprodusert energi og energieff ektivisering blir en viktig del av det fornybare Norge og Europa.

09.05 Byggenæringen og det grønne skiftet
ved Sverre Tiltnes, direktør Bygg21
Byggenæringen legger premissene for menneskers liv, helse og virke. Derfor har næringen også et spesielt ansvar for å bidra til det grønne skiftet. Hvilke rammebetingelser bør gjelde?

09.15 Oppsummering
ved Harald Nikolaisen, Statsbygg

Velkommen!

MILJØ/21. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

HMS/21. februar 2019

Bedre kjønnsbalanse gir mer på bunnlinjen

– Tallenes tale er klar. Nå har byggebransjen om lag 2% kvinnelige fagarbeidere. Alt tyder på at de bedrifter som sørger for å skaffe seg en bedre kjønnsbalanse, tjener mer penger. Logisk betyr det da at om byggebransjen hadde gjort en sterkere innsats for å bedre kjønnsbalanse, hadde bunnlinjen sette hyggeligere ut. Les hele saken

Til toppen