Det nye klimahuset på Tøyen skal stå ferdig høsten 2019.
Det nye klimahuset på Tøyen skal stå ferdig høsten 2019. (Illustrasjon: Lund Hagem / Atelier Oslo)

Klimahuset blir FutureBuilt-prosjekt

Klimahuset er et nytt utstillingsbygg i Botanisk hage på Tøyen som skal formidle kunnskap om klimaendringer og jordens klima, særlig rettet mot barn og unge. Bygget blir et forbildeprosjekt i FutureBuilt.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Klimahuset vil være på 650 kvadratmeter, og er formet for å få optimal solinnstråling til solcellepanelene på taket. Gjennom innovativ og kortreist materialbruk, samspill mellom høyteknologi og lavteknologi og med en stor andel treverk, skal Klimahuset vise vei til fremtidens byggeløsninger. Programleder i FutureBuilt, Birgit Rusten, er veldig fornøyd med at Klimahuset blir et FutureBuilt-prosjekt.

Prosjektopplysninger:

Utbygger: Universitetet i Oslo ved Naturhistorisk museum
Arkitekt- og utstillingsdesignkonkurranse i 2017
Vinnerteamet: Lund Hagem, Atelier Oslo, Bollinger Grohmann, Transsolar, ATSITE og Expology
Planlagt ferdigstilt: Høsten 2019

– Et utstillingsbygg som har klimaspørsmål som formål må selvfølgelig i seg selv være bygget på klimavennlige prinsipper. Vi er stolte av å ha fått dette prosjektet i porteføljen og ser fram til videre samarbeid med Naturhistorisk museum og Universitetet i Oslo rundt realiseringen av prosjektet, sier Rusten.

Klimahuset vil gi rom til forskningsbaserte utstillinger, foredrag, filmer, debatter og opplevelser knyttet til klima og klimaendringer. Gjennom aktiv formidling, sanselige opplevelser og utforsking av løsninger på aktuelle klimaspørsmål skal huset engasjere de besøkende og samfunnet til endring i bærekraftig retning.

Viktigste klimatiltak:

  • Nullutslippsbygg (i henhold til ZEB-COM)
  • Desentralisert energiproduksjon med solceller og kompakt batteribanksystem
  • Naturlig ventilasjonsprinsipp (skorsteinseffekt)
  • Redusert vannforbruk
  • Ingen nye parkeringsplasser. Nærhet til offentlig kommunikasjon.
  • Kortreiste materialer med bærekonstruksjon av tre. Bruk av lavkarbonbetong.
  • Lave CO2-utslipp og høy resirkuleringsgrad av materialer
  • Fossilfri byggeplass

MILJØ/16. januar 2019

Multiconsult vinner miljøpris

Multiconsult er kåret til Årets Miljøfyrtårn 2018 for sitt foregangsarbeid med å trekke bærekraft inn i startfasen av oppdrag og prosjekter. God prosjektering og rådgiving er en forutsetning for å lykkes med bærekraft innen bygg, anlegg og eiendom, der selskapet har sin virksomhet. Les hele saken

Til toppen